Openstaande oproepen

Oproep
409

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

Oproep
403

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.
Op basis van studiebezoeken in het Europese project VLAMT in het kader van het OP 2007 - 2013 werd een concept ontwikkeld op maat van de Vlaamse context dat in deze oproep toegepast wordt. Promotoren dienen projectvoorstellen in voor de uitvoering van een strategische prognose over toekomstige competentienoden. Bij het uitschrijven van een projectvoorstel en de onderzoeksaanpak houden zij rekening met het uitgewerkte concept voor voorspellend onderzoek voor Vlaanderen en de bijhorende handleiding.
De prognose die in het project ontwikkeld wordt, geeft een zicht op de veranderingen op vlak van jobs en vaardigheden die verwacht worden in de cluster, het bedrijfsnetwerk of het onderzoekscentrum.

Oproep
404

De ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) kadert binnen het ESF operationeel programma 2014-2020, investeringsprioriteit 9i “de actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid”. Doel is om voor minstens 3.130 laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen via (individuele) begeleiding. Binnen deze begeleidingen krijgt sport een centrale rol.
De oproep richt zich tot organisaties die ervaring hebben in het begeleiden van kwetsbare jongeren.

Oproep
353

Doel van deze oproep is het versterken van EVC beleid in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties.