Openstaande oproepen

Oproep
421

De doelstelling van de oproep is om in de regio kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout, acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Oproep
420

Deze oproep heeft als doel om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving. Hiervoor willen we het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie (MO) flexibiliseren en optimaliseren door de ontwikkeling van een vernieuwende “blended learning”-aanpak MO.

Oproep
415

De doelstelling van de oproep is om in Gent en Antwerpen acties op te zetten voor MOE-ROMA migranten waarvoor het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Oproep
414

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Oproep
413

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Oproep
412

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.