ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.
Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Laatste nieuws

projectoproep outreachend werken naar gezinnen met lage werkintensiteit

Op initiatief van Vlaams minister van Armoedebestrijding worden lokale besturen, armoedeverenigingen en buurtwerkingen opgeroepen om projecten in te dienen die aanklampend werken naar kwetsbare gezinnen met een lage werkintensiteit. De subsidie voor een project kan gaan tot 60 000 euro en geldt voor een looptijd van maximaal twee jaar. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 22 oktober 2017. Voor het aanvraagformulier en meer informatie kan u terecht op: https://armoede.vlaanderen.be/?q=projecten