Opmaak projectvoorstel

Indienen van een project

Aanvraag ID of token

Een project indienen kan enkel op onze ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische ID-kaart of het federaal token.
Via volgende link kan u de software voor de eID installeren of het federaal token aanvragen:
http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_zich_inschrijven.jsp

Registreren op de ESF-Applicatie

Na het behalen van de kwaliteitsopstap, kan u uw projectvoorstel indienen bij ESF via de ESF-applicatie. Om in te loggen heeft u uw ondernemingsnummer nodig.
Opgelet! Een project kan enkel ingediend worden binnen een openstaande oproep.
Na het aanmelden vindt u onder het tabblad ‘Oproep’ de gewenste openstaande oproep. U kan ook het oproepnummer intikken en ‘zoeken’.

Onder het tabblad ‘Bijlagen’ vindt u alle nodige informatie: de oproepfiche, de inhoudelijke handleiding en de financiële handleiding. Daarnaast zijn er nog andere documenten zoals een gedetailleerd kosten- en financieringsschema en verschillende sjablonen.
Lees al deze documenten goed door vooraleer het projectvoorstel in te dienen.

Projectvoorstel opstellen

Klik rechtsboven in de applicatie op ‘projectvoorstel aanmaken’.Vul het startformulier in!
De verschillende Lissaboncodes vindt u terug in de oproepfiche onder II3.1.1, Kies die code die het meest op uw projectvoorstel van toepassing is.

De foci verwijzen naar het soort acties in de arbeidsmarkt waartoe uw project zich zal richten. In de oproepfiche II3.1.1.2 staat vermeld welke foci mogelijk zijn voor deze oproep. Vink er één of meerdere aan.

Nadat u het startformulier heeft bewaard, openen de tabbladen die te maken hebben met het inhoudelijk- en financiële gedeelte van het projectvoorstel

Onder het tabblad ‘projectbeheer’ kan u nu uw eerder aangemaakte projectvoorstellen bekijken en verder aanvullen.

Bijlagen: