Kwaliteitsvereisten

Je moet als (toekomstige) promotor de kwaliteitsvereiste in acht nemen bij de indiening van het projectvoorstel. We duiden dit graag nog even verder.

Het is noodzakelijk dat je voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten om met je project van start te mogen gaan. Hiervoor moet je als bijlage bij het projectvoorstel een bewijs opleveren. Mogelijkheden zijn:

  • Kwaliteitsopstap die geldig was tot eind september 2013 via een goedgekeurde kwaliteitspaper of een geldend ESF-kwaliteitslabel. Deze geldigheid werd namelijk verlengd tot eind 2017.
  • Voor OCMW’s kan het inspectie/visitatierapport gelden.
  • Gemandateerden door VDAB.
  • Een overig kwaliteitslabel uit de lijst van gelijkgestelde labels, erkend door ESF Vlaanderen. (ACS, ISO TS 16949, AHM 804, ISO 22000, Blik op Werk Keurmerk, ISO 9001, BRC Global Standard Food, K2a, K2b, K2c,C2E, R4E, EFQM Excellence Award, IiP (Investors in People), Cedeo, Prose +, Effective CAF User, Qfor Cliëntscan of Processcan, GMP-standaard, Qualibouw, IFS).
  • Kwaliteitsinspectieverslagen: Inspectieverslag onderwijs, Inspectieverslag geestelijke gezondheidszorg, Inspectieverslag welzijn, Visitatierapport hogescholen / universiteiten, Inspectieverslag ziekenhuizen.

Je kan per mail aan de oproepbeheerder ook vlot de geldigheid van jouw vroegere kwaliteitsopstap bij ESF navragen.

Indien je geen geldende ESF-kwaliteitsopstap bezit, nog niet ge-audit werd door Audit Vlaanderen en geen gelijkgesteld kwaliteitslabel bezit, kan je alsnog aan deze kwaliteitsvereiste voldoen via het invullen van de bijgevoegde Quickscan (onderaan).

In het document is ook de korte handleiding terug te vinden met betrekking tot deze Quickscan. Er dienen geen bijlagen te worden voorzien. Wij reiken geen attesten meer uit van verlenging. Bij elk projectvoorstel dat u indient, voegt u één van bovenstaande mogelijkheden van kwaliteitsopstap bij waarna wij dit meenemen tijdens onze beslissingsprocedure.

Het ESF beoordeelt de quick scans enkel in het kader van ESF-projecten. Voor het behalen van een kwaliteitsbewijs voor andere diensten/mandaten/… moeten organisaties zich wenden tot de private markt.

Bijlagen: