Openstaande oproepen

Oproep
472

Wat?

Met deze oproep willen we proeftuinen financieren die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen, met het oog op zowel scholing, bijscholing en omscholing. De opleidingen moeten passen binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) en leiden tot een onderwijs- of beroepskwalificatie. 

Oproep
473

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zich op:

  • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
  • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
  • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn: