Projectenkaart

 • Be-Circular

  Stad Beringen

  De focus van deze hub ligt op het identificeren en ontwikkelen van circulaire businessmodellen (oa. voor de textielsector en de deeleconomie) in de regio Beringen en omstreken.

 • CE hub regio Mechelen

  Stadhuis - Algemene diensten

  De circulaire hub Mechelen brengt in een transversaal partnerschap de schaal m.b.t. circulair ondernemen naar een hoger ijkpunt.

 • CICO HUB

  Designregio Kortrijk

  De Circulaire CO-creatie HUB (CICO HUB) bundelt de krachten in een quintuple helix samenwerkingsverband (Designregio Kortrijk, Voka West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal, W13, Howest en maatwerkbedrijven) met als doelstelling om reststromen van de maakindustrie te identificeren en te exploreren

 • CircA

  werminval vzw

  in Stad Antwerpen kantelt de mindset van “take-make-dispose” naar “optimaal inzetten en maximaal hergebruiken van grondstoffen” bij reguliere en sociale ondernemers, bij burgers dmv een sensibiliserende, stimulerende en ondersteunende circulaire hub.

 • Circulair Collectief

  Glimps

  Het potentieel voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie bedrijven binnen de circulaire bio-economie is er.

 • Circulaire HUB Sociale en Reguliere Economie Genk

  Alternatief

  Alternatief is mede aanjager van een platform 'Impact vanuit Genk' en wil met een sterk samenwerkingsverband concrete acties in de circulaire economie ontwikkelen die rechtstreeks tewerkstelling opleveren voor kansengroepen uit Midden Limburg.

 • Circulaire voedselhub regio Leuven

  Regionaal INstituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant

  Er wordt een distributieplatform opgezet waarbij 1. zowel verse als reeds verwerkte voedingswaren digitaal maar ook fysiek bijeengebracht worden2. en vervolgens ofwel verdeeld worden aan sociale organisaties (incl sociale kruidenier)3. ofwel verwerkt worden tot nieuwe gezonde producten.

 • Circular Hub Brugge

  Administratie

  Het project zal een circulaire hub opzetten voor de Brugse regio. In de eerste twee werkjaren wordt gewerkt op 3 speerpuntsectoren (ICT, Mechatronica, voedseloverschotten).

 • Doorgroeihub voor circulaire en sociale ondernemers

  Onbetaalbaar

  Met dit projectidee zetten we in op de creatie van een hub die lokale, circulaire, sociale makers die in de fase naar verduurzaming zitten verenigt rond de vraag: ‘hoe maken we van onze startup een duurzaam lokaal, sociaal, circulair bedrijf?’ Voorbij de eerste groeispurt richting rendabiliteit e

 • Hub Kempen

  Blenders

  De Sociaal-Circulaire Hub Kempen+ heeft als doel om het economisch weefsel in de brede regio Kempen robuuster te maken. Een breed gedragen partnerschap met BLENDERS vzw als promotor doet een regionaal ecosysteem ontstaan dat circulariteit mogelijk maakt op verschillende niveaus.

 • Rebo&Soon

  Bewel Diepenbeek

  Via dit project willen de partners van de circulaire hub Rebo&Soon (reuse van bouwmaterialen en sociaal ondernemen) een sterk netwerk uitbouwen.

 • Repair zkt HUB(s)

  Repair&Share

  Dit project zet in op het vermijden van elektronisch afval en op het versterken van de repair-capaciteit bij (sociale) ondernemingen.

 • SCHOUDER

  Administratief Centrum Maagdendale

  SCHOUDER wil de sociaal circulaire hub van de Vlaamse Ardennen zijn. SCHOUDER is een acroniem voor Sociaal Circulaire Hub OUDenaarde En Regio en wil reguliere -, circulaire- en sociale bedrijven bij elkaar brengen om meer circulaire economie te stimuleren in de Vlaamse Ardennen.

 • Smart Loops

  Provincie Vlaams-Brabant

  Vanuit de maatschappelijke en ecologische uitdagingen die er liggen, pionieren impact ondernemers, circulaire startups en sociale economiebedrijven met het opzetten van circulaire activiteiten. We willen alle actoren samenbrengen in een breed circulair netwerk, Smart Loops.

 • Sociaal-circulaire Hub Gent

  Stadsdiensten AC Portus

  Er wordt een netwerk gecreëerd van organisaties die mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken tussen circulaire en sociale economie. Uit deze uitwisseling of via andere kanalen worden pilootprojecten geïdentificeerd die verder ondersteund worden via trajecten op maat.

 • sociale COhesie door CIRCulaire hub Hasselt (COCIRC Hasselt)- FASE 1

  Oud Stadhuis

  CoCirc-Hasselt is een circulaire hub met als doelstellingen (1) het stimuleren van nieuwe circulaire diensten of opdrachten door een maatschappelijke bewustwording door de inschakeling van circulaire business modellen; (2) het stimuleren van circulair ondernemerschap door de sociale cohesie te be

 • Turn&Tex - Circulaire Hub Textiel Midden-West-Vlaanderen

  Weerwerk

  Weerwerk wil in Midden-West-Vlaanderen een hub creëren die reguliere en sociale economie samen laat werken aan circulaire textieloplossingen. Deze hub brengt in beide sectoren een dynamiek op gang die leidt tot nieuwe technologieën, producten en verdienmodellen.

 • ZERO WASTE ATELIER

  ILVO-T&V 370

  Deze circulaire hub wil een samenwerking tot stand laten komen om met robuuste en eenvoudig inzetbare technologie en personeel plantaardige voedselverliezen die lokaal ontstaan te verwerken tot voedingsproducten van hoge kwaliteit met een langere houdbaarheid.