Projectenkaart

 • Focus op Technisch Talent

  SYNTRA-LIMBURG vzw

  De centrale uitdaging die het partnerschap met dit project wil aanpakken is het wegnemen van vooroordelen tegenover STEM-opleidingen en –loopbanen zowel bij jonge vrouwen als bij (kortgeschoolde) jongeren in de leeftijdscategorie 17-25 jaar.Om hiertoe te komen wordt eerst door de projectpartners

 • Ieder Talent Telt (in de Social Profit)

  VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT

  Ieder Talent Telt ontwikkelt een methodiek om mensen met een migratieachtergrond toe te leiden naar de social profitsector. We willen de instroom van mensen met een migratieachtergrond in de sector verhogen.

 • Intercompetent

  SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD

  We ontwikkelen en testen een tool die uitzendconsulenten helpt om voor doelgroepwerknemers de omslag naar talentbenadering te maken.

 • Naar Duurzame Tewerkstelling

  VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN vzw

  Het project “Naar Duurzame Tewerkstelling” beoogt voor mensen in armoede een eerlijke kans op duurzame tewerkstelling te creëren. Het project ontwikkelt een ondersteuningstraject voor bedrijven om hun werknemers die in armoede leven naar een duurzame tewerkstelling te begeleiden.

 • Talent boven Vooroordelen

  ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG VZW

  Project : “Talent boven Vooroordelen” ERSV-Limburg ism SEIN, UHasselt1. ProjectfocusDoorprikken van vooroordelen (en het voorkomen van discriminatie) door beleving van discriminatie enerzijds en anderzijds door te laten zien wat men “wel kan”.

 • Talenticap

  Syndicat Neutre pour Indépendants

  Met Talenticap willen NSZ, Hazo vzw en alin vzw het ondernemerschap promoten bij personen met een handicap en personen met een ernstige of chronische ziekte.

 • WATCH for talent

  WOODWIZE

  Met dit project willen OCH, Cobot en Ivoc het inclusief ondernemen in hun sectoren op de kaart zetten. We ontwikkelen een quickscan om bedrijven aan de hand van feiten en cijfers te laten stilstaan bij de vertegenwoordiging van kansengroepen in het personeelsbestand.