Projectenkaart

 • Assess to succes

  Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg - Dienst Gesp. Oriëntering

  Om de evenredige deelname van personen met een arbeidshandicap (pmah) op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt er in dit project een Vlaams partnerschap ontwikkeld met volgende actoren: centra gespecialiseerde advisering (GA’s), Jobkanaal en werkgeversorganisaties, Actonomy (als profitorganisatie),

 • ASSESS TO SUCCES - ACTIE 2

  Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg - Dienst Gesp. Oriëntering

  Om de evenredige deelname van personen met een arbeidshandicap (pmah) op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt er in dit project een Vlaams partnerschap ontwikkeld met volgende actoren: centra gespecialiseerde advisering (GA’s), Jobkanaal, Actonomy (als profit-organisatie), VDAB/GTB.

 • Autisme Werkt

  Strategische Projectenorganisatie Kempen

  Mensen met een autismespectrumstoornis ondervinden zeer veel moeilijkheden op vlak van de zoektocht naar werk en het behoud van werk. Dit stellen organisaties vast die zich vandaag de dag reeds inlaten bij het begeleiden naar werk van personen met een autismespectrumstoornis.

 • AUTOLEARN

  AUTOGRILL BELUX

  Globale doelen: FORMULERING DOEL· Personeelsverloop is beperkt tot een aanvaardbaar niveau· Werknemers gaan met plezier werken INDICATOREN· Personeelsverloop· Score op tevredenheidsenquëte· Verzuimcijfers BRONNEN· Cijfers van het HR-departement· Tevredenheidsenquête· Interne audit

 • Autonome teams

  Grandeco Wallfashion Group - Belgium

  Het project 'Autonome teams' wil verder werken aan het invoeren enverspreiden van een innoverende en productieve werkorganisatiemethodebinnen Grandeco.

 • AVEVE FUTURE

  Aveve

  AVEVE wil met het project haar medewerkers 55+ die normaliter uitstromen op 60 jarige leeftijd langer in dienst houden. Idealiter tot aan de leeftijd van 65 jaar.Hiervoor gaat AVEVE een HR model Leeftijdsbewust Personeelsbeleid uitwerken en proefondervindelijk toepassen op 40 medewerkers 55+.

 • AVEVE POP

  Aveve

  AVEVE wenst voor 158 bedienden en 184 arbeiders een POP te ontwikkelen. Deze medewerkers zijn tewerkgesteld in onze technische bedrijfseenheid te Merksem en vallen onder het toepassingsgebied van de PC's 220 en 118 (voedingsnijverheid).

 • Aviapartner 4S

  Aviapartner Belgium

  Aviapartner wenst via ‘4S’ (Safety & Security, Social & Technical Skills) een opleidingsproject op te starten, gericht op 949 cursisten (834 arbeiders en 115 bedienden van Aviapartner Zaventem; 88% behoort tot één of meer ESF-kansengroepen).4S is gebaseerd op 3 opleidingsblokken: 1.

 • back on track

  SYNTRA-LIMBURG vzw

  De globale doelstelling van 'Back on track' is het verhogen van de kansen op duurzame tewerkstelling van leerjongeren door het verlagen van de ongekwalificeerde uitstroom uit de leertijd. Dit willen we bereiken door het opzetten van een nieuwe en verbeterde dienstverlening.

 • Back on Track

  VZW PLAYING FOR SUCCES BELGIUM

  Playing for Success Belgium vzw wil met het projectvoorstel de succesvolle methodiek Playing for Success implementeren en valideren in Vlaanderen. De doelgroep van het project zijn werkzoekende jongeren, waarop de klassieke dienstverlening van de VDAB weinig impact heeft.

 • Baltimore training

  BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL

  Baltimore wenst met dit project al haar kortgeschoolde medewerkers bij te scholen. Dit in het bijzonder voor haar 50 plussers. De opleidingen zijn gericht op nieuwe technieken geënt op onze nieuwe produktiemethode cq. WCM.

 • basis

  Europees Centrum voor Restauratietechnieken

  Het project 'Basis' biedt aan kortgeschoolden, allochtonen, arbeidsgehandicapten en ouderen extra opleiding en begeleiding tijdens hun werkervaringsproject bij ECR.De opleiding en begeleiding is gericht op het versterken van bouwtechnische vaardigheden, sociale vaardigheden en randvoorwaarden die

 • BasisVorming Voeding 4

  Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid

  Uit de analyses van de vragen naar opleiding en uit de vele bedrijfscontacten die daarmee gepaard gaan, blijk dat met name volgende vaardigheden en kennisgehelen cruciaal zijn voor de beoogde doelgroep bij het functioneren in de voedingsnijverheid :  * techniek en onderhouddoelstelling:cursisten

Pagina's