Projectenkaart

 • Blauwdruk voor een productieve, multiculturele werkvloer

  Samen Leven Oost-Vlaanderen

  Ontwikkelen en uitvoeren van een methodologie en campagne om op de werkvloer van een bedrijf te werken rond bestrijding van racisme en discriminatie, door in te zetten op respect en vertrouwen tussen collega's.

 • BLIKOPENER

  Blenders

  Met dit project willen we mensen van diverse culturele en etnische achtergronden laten kennismaken met de sector buitenschoolse kinderopvang. We willen deelnemers warm maken om in duo met kinderbegeleiders actief deel te nemen aan de werking in de opvang.

 • Job Ubuntu

  De Overmolen

  : Dialoog, ontmoeting en vorming in de strijd tegen discriminatie en racisme in de Afrikaanse gemeenschappen

 • Lokale Helden diverse editie 2019 – via muziek culturen verbinden.

  POPPUNT vzw

  Lokale Helden diverse editie 2019 – via muziek culturen verbinden. Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt voor de vierde maal Lokale Helden. Omdat er onder iedere kerktoren muzikale ontdekkingen huizen, maar zij soms moeilijk die cruciale eerste speelkansen vinden.

 • Maxipac

  Thomas More Kempen vzw

  Het project Maxipac past helemaal in de lijn van het doel van het Integratiepact om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen.

 • SHE DID IT: Ambitieuze meisjes met ondernemende dromen

  MARKANT - NETWERK VAN ONDERNEMENDE VROUWEN

  SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.

 • Springplank voor Divers Talent

  Stadsbestuur Genk

  Genk is een stad met een typische eigenheid. Omwille van een (gedeeld) mijnverleden, is Genk van dorp uitgegroeid tot een superdiverse stad waarvan meer dan de helft van de bewoners van niet-Belgische origine is.

 • Story of my life

  Blenders

  Story of my Life zet in op de bestrijding van racisme en discriminatie bij jongeren in een Lokaal Opvanginitiatief. Samen versterken we digitale- en sociale vaardigheden, verbeteren we het zelfbeeld en -vertrouwen en zetten we in op weerbaarheid.

 • The PEP Lab

  Positive Education Psychology vzw

  The PEP Lab is een model van PEP en B-hive met verschillende projecten om racisme en discriminatie aan te pakken door jongeren de nodige tools te geven om hun onderwijspositie en sociale positie te verbeteren.

 • Zorg voor dialoog

  VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT

  We ontwikkelen een online leerplatform waar zorgverstrekkers, docenten en VTO-verantwoordelijken terecht kunnen om er leermodules te vinden voor een leertraject naar een cultuursensitieve basishouding.