Projecten

Organisatie: 
campus Hasselt
A:
Martelarenlaan 42 3500 Hasselt
W:
Projectverantwoordelijke: 
Di Fiore Fabian
T:
011/268432
Partners: 
SyntraPXL vzw
Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Campus Kortrijk Weide - Algemene diensten
SKILLIANT
CSTC - WTCB

XR@work: Begeleidingstrajecten om AR- en VR-technologie op de werkvloer te brengen

Extended reality (XR) toepassingen bieden heel wat opportuniteiten voor bedrijven ter verhoging van hun innovatiekracht en hun (toekomstige) werkkrachten. Deze toepassingen verbeteren het inzicht in het werk, wat de communicatie tussen de betrokken partijen bevordert, het aantal fouten en vergissingen vermindert en betere beslissingen mogelijk maakt. Zo stelt de adoptie van BIM (Building Information Modelling) bouwbedrijven in staat om een workflow op basis van een digitaal model in te voeren. Dit opent brede nieuwe mogelijkheden op verschillende gebieden en tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. Een van de mogelijkheden is om dit digitale model te visualiseren door middel van virtual of augmented reality. In het geval van virtual reality is de technologie al rijp genoeg om ze makkelijk in de huidige workflows te integreren. Er zijn al verschillende commerciële opties op de markt die compatibel zijn met de software die voor de industrie wordt gebruikt. Deze maken het mogelijk een gebouw makkelijk in virtual reality te visualiseren voor verschillende doeleinden. Dit is ook het geval voor augmented reality wanneer het wordt gebruikt voor visualisatiedoeleinden die geen hoog precisieniveau vereisen. Digitale werkinstructies, aangeboden met behulp van een Mixed Reality (MR) oplossing waarin fysieke en virtuele objecten gelijktijdig bestaan en interageren via Augmented Reality (AR) en smart devices, bieden dan weer een oplossing voor een breed palet van doelgroepen in de ondersteuning in hun dagelijkse taken, gaande van “wet labs” over de voedingsindustrie tot de maakindustrie. Werknemers kunnen aan de hand van deze technologie beter geïnformeerd worden over wat zij moeten doen indien ze met bepaalde stoffen of materialen in aanraking komen; de status van een proces kan eenvoudiger opgevolgd worden; en het gevolgde proces en mogelijk de invloed van het afwijken van het optimale proces kan eenvoudiger worden nagetrokken door het gebruik van een Digital Twin. Om deze redenen richt het begeleidingstraject zich op virtual en augmented reality voor de visualisatie van 3D (BIM) modellen met het oog op design review en klantbegeleiding, en op virtual en mixed reality met het oog op ondersteuning, opleiding en omscholing binnen de maak-, agrovoedings- en biotechindustrie.Samen met bedrijven (stakeholders en werknemers) zullen 3 scenario's gedefinieerd worden die als basis dienen om het uiteindelijke begeleidingstraject uit te testen en te evalueren. Hiertoe wordt een directe en inclusieve samenwerking met de doelgroep tot stand gebracht in de vorm van een werkgroep bestaande uit bedrijven die geïnteresseerd zijn in het volgen en testen van het begeleidingstraject. Om inzicht te krijgen in de doelen en uitdagingen van het bedrijf worden er zowel discussies met de werkgroep georganiseerd als individuele gesprekken met de bedrijven. Verder worden er ook interviews met de werknemers gehouden om de behoeften (welzijn en welbevinden) en capaciteiten (werkbaar werk) van de verschillende profielen te herkennen die bij het begeleidingstraject betrokken worden. In functie van de scenario’s wordt er gekeken naar het bestaande opleidingsaanbod en de inpasbaarheid (o.a. pragmatisch toepasbaar in bedrijven én geschikt inzake veiligheid, normering en omgevingscondities) van XR technologie binnen bedrijven. Vervolgens wordt een stappenplan uitgewerkt voor bedrijven die willen starten met XR technologie. Een laatste stap bestaat uit het eigenlijke vertaalonderzoek waarin het eigenlijke begeleidingstraject en documentatie uitgewerkt, uitgetest en gedissemineerd wordt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€119 193.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€0.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€231 376.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€350 570.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
11054
Oproep: 
Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor ondernemingen in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën gevat in de industrie 4.0 proeftuinen (AI 2021)
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/11/2021 tot 31/10/2023
Website: 
Oproepnummer: 

540