Projecten

Organisatie: 
STEBO
A:
Windekestraat 1 3600 Genk
Projectverantwoordelijke: 
Vanderhaeghe Ann
T:
089329530
Partners: 
Alternatief
Antwerps Centrum Toegepaste Automatiseringstechniek vzw

Werkgeversbenadering Inclusief Jobdesign

In dit projectidee zet Stebo in op het thema “jobcrafting, jobcarving, inclusief jobdesign”.We leggen daarbij de focus op inclusief jobdesign, een proces waarbij we ook jobcrafting en jobcarving als technieken inzetten.Ondanks de voordelen maken werkgevers te weinig gebruik van inclusief jobdesign. Zo leert onze ervaring. Zo blijkt ook uit de resultaten van het recent ESF-project “AllInclusive@work” . Ze stelden vast dat werkgevers wel de voordelen zien van “inclusief jobdesign”, maar dat het even duurt voordat de deur open gaat. Voor de procesaanpak van “inclusief jobdesign” zijn werk kan doen, is er dus meer nodig. Er is nood aan een werkgeversbenadering, die werkgevers sensibiliseert, en die werkgevers laat zien én ervaren welke toepassingsgebieden – die wel degelijk inspelen op reële noden op hun werkvloeren – er zijn.In dit projectidee werken we zo een werkgeversbenadering uit van A tot Z. We sensibiliseren werkgevers voor de toepassingsgebieden en de meerwaarde van “inclusief jobdesign”. Door proeftuinen op te zetten, laten we hen ervaren wat het is. Dit maakt dat meer werkgevers zullen kiezen voor inclusief jobdesign. We ontwikkelen deze benadering in proeftuinen binnen de sector ACTA vzw, opleidingscentrum voor techniek en automatisatie. ACTA staat vooral ten dienste van de chemische bedrijven. Stebo werkt samen ook samen met Alternatief vzw en betrekt andere Vlaamse en transnationale partners en deskundigen, die een meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van de werkgeversbenadering. We pakken in het projectidee een mix van maatschappelijke uitdagingen aan. Die raken aan drie finale doelgroepen: werkgevers, hoog opgeleide werknemers en werkzoekenden/ inactieve arbeidsreserve. Uitdaging 1. Vele werkgevers vinden vandaag zeer moeilijk kandidaten voor de functies voor hoog opgeleiden in hun bedrijven. Inclusief jobdesign biedt een oplossing. Dit instrument helpt hen immers om de elementaire taken bij deze functies weg te halen en te clusteren tot nieuwe functies met lage instapvoorwaarden, waarvoor gemakkelijker kandidaten te vinden zijn. Het draagt bij tot werkbaar werk, retentiebeleid, terugdringen van het ziekteverzuim en efficiënt personeelsbeleid.Uitdaging 2. Inclusief jobdesign is bovendien ook een winst voor de hoog opgeleide werknemers zelf. Door de elementaire taken bij hen weg te halen vermindert de werkdruk (die kan leiden tot stress en burn-out). Ze worden ontlast van 'alle bijkomstigheden' en krijgen meer ruimte voor de taken waarvoor ze zijn opgeleid. Hierdoor zijn ze gemotiveerd om langer aan de slag te blijven in de functie. Dat is op zich weer winst voor de werkgever. Uitdaging 3. Door de creatie van een nieuwe ondersteunende functie met lage instapvoorwaarden, maakt de werkgever via inclusief jobdesign de werkvloer bovendien ook toegankelijk voor het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€9 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€6 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€15 000.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€9 000.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€6 000.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€15 000.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
60.00%
Project ID: 
9608
Oproep: 
Transnationaliteit
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/09/2020 tot 31/01/2021
Oproepnummer: 

481