Projecten

Organisatie: 
Woon- en Zorgcentrum Veilige Have
A:
Lostraat 28 9880 Aalter
Projectverantwoordelijke: 
DE CRAMER EVELINE
T:
09/391.08.27

Vorming, Training en Opleiding voor moderne uitdagingen

Woonzorgcentrum Veilige Have VZW te Aalter heeft een honderdjarige traditie als christelijk geïnspireerde instelling die actief is in de zieken- en ouderenzorg. Het richt zich hoofdzakelijk tot ouderen: validen, zorgbehoevenden en zieken, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele herkomst. Veilige Have beschikt hiervoor over twee woonzorgcentra (Woon- en Zorghave) met kortverblijf, een centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen met een dienst thuisverpleging en een lokaal dienstencentrum. In ESF-project ‘Vorming, Training en Opleiding voor moderne uitdagingen’ wenst Veilige Have haar 216 kort- en middengeschoolde medewerkers 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen die van grote waarde zullen blijken bij het uitoefenen van hun dagelijkse taken. Digitale geletterdheid vormt hierin een cruciaal aspect (o.a. bedienen van verschillende ICT-systemen), maar ook kritisch denken (o.a. bewustzijn rond data security) en samenwerken rond verschillende onderwerpen (o.a. reductie van psychofarmaca, samenwerken via ICT-tools) zijn belangrijke thema’s.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€23 408.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€35 112.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€58 520.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€117 040.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
9269
Oproep: 
Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen
Thema's: 
Leven lang leren
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
2
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/06/2020 tot 31/05/2022
Oproepnummer: 

473