Projecten

Organisatie: 
Odisee
A:
Warmoesberg 26 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Partners: 
Odisee
CULTUURNET VLAANDEREN
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
De Krijtkring vzw
GLOBE AROMA VZW

‘Voor de kunst XL’ - Een dienstverlenende coöperatie in de culturele sector

Dit project heeft tot doel een blauwdruk te ontwikkelen voor een dienstverlenende coöperatieve vennootschap in de culturele sector. Via de coöperatie, beheerd door de culturele sector, kunnen organisaties uit de culturele sector en/of individuele kunstenaars aanvullende financieringskanalen aanboren, logistieke ondersteuning bekomen en/of vrijwilligerswerk stimuleren. Hiervoor wordt een blauwdruk voor een elektronisch platform ontwikkeld. Op deze website kunnen kunstenaar en publiek elkaar kunnen ontmoeten en aanvullen. Het voorstel bouwt verder op het Nederlands voorbeeld voordekunst.nl. Op deze website kunnen amateurkunstenaars, professionele kunstenaars, en organisaties uit de culturele sector extra financiering vragen voor hun artistieke en culturele projecten. Het publiek kan een bedrag naar keuze bijdragen (gaande van 10 € tot een paar duizend euro). In ruil heeft de investeerder recht op een voorpublicatie, een vip-bezoek, een gesigneerd exemplaar,... Dit voorstel gaat een stap verder en wil, in samenwerking met de Nederlandse stichting Voor De Kunst een uitgebreide variant ontwikkelen, beheerd door een coöperatieve vennootschap met aandeelhouders uit de culturele sector: Voor de Kunst XL. Naast aanvullende financiering, biedt de website van Voor de Kunst XL ook de mogelijkheid om samenwerking met derden aan te gaan onder de vorm van vrijwilligerswerk en logistieke ondersteuning. De website is een instrument dat de participatie aan de productie van kunst en cultuur bevordert en de dialoog tussen kunstproducenten en het publiek faciliteert. Door het publiek te betrekken bij de productie van culturele projecten en kunstprojecten bouwt de coöperatie (virtuele) bruggen tussen cultuurhuizen, kunstenaarscollectieven en/of amateurkunstenaars enerzijds en de samenleving anderzijds.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€31 405.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€38 383.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€29 909.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€99 698.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€27 020.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€33 024.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€25 733.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€85 777.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4073
Oproep: 
Cooperatief Ondernemen II
Thema's: 
MVO
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
03
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
05/03/2020
Looptijd van het project: 
01/01/2013 tot 28/02/2014