Projecten

Organisatie: 
Jongerenatelier Kortrijk vzw
A:
Sint-Anna(Kor) 10 8500 Kortrijk
Projectverantwoordelijke: 
Declercq Ronny
T:
056/960 150
Partners: 
Oranjehuis
GROEP INTRO VZW

Vlucht Vooruit

DoelgroepMet “Vlucht Vooruit” hebben we ons initieel gericht op de doelgroep “jonge vluchtelingen tussen 18-25 jaar” die in de regio Zuid-West-Vlaanderen (W13) verblijven. W13 is de vereniging van de 13 OCMW's en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen bestaande uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Lendelede, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.In de beginfase van het project slaagden we er heel moeilijk in om de beoogde doelgroep te bereiken.De vooropgestelde formule, bestaande uit een combinatie van screening, werkervaring opdoen en begeleiden naar een tewerkstelling toe, bleek niet aan te slaan bij de doelgroep.Via de sterke inzet op outreachend werken en de nodige bijsturingen wat betreft aanpak, leeftijdsgrens en regio (zie verder), slaagden we erin om de beoogde deelnemers effectief te bereiken en er een positief traject mee af te leggen.In de loop van het project hebben we diverse aanpassingen, bijsturingen, … gedaan.Zo hadden we initieel de leeftijdsgrens op 25 jaar gelegd.Gedurende de loop van het project bleek dat heel veel jongeren net in de groep 25-30 jarigen zaten.In samenspraak en in overleg met de meewerkende organisaties (OCMW, Rode Kruis Centrum, …) hebben we de leeftijdsgrens opgetrokken tot 30 jaar, alsook met de goedkeuring van ESF.WerkwijzeDe werkwijze om de doelstelling te bereiken, een combinatie van trajectbegeleiding en werkervaring op de interne en externe werkvloeren, werd ook aangepast. Tijdens de loop van het project bleek het immers moeilijk om de doelgroep (jongeren) te overtuigen om deel te nemen aan de werkervaringstrajecten. Alle jongeren wilden zo snel als mogelijk aan het werk en stonden weigerachtig t.a.v. een opleidings- of werkervaringstraject.Binnen die context werden de werkervaringstrajecten afgebouwd en de trajectbegeleiding uitgebreid.Wel maken we gebruik van stages op externe werkvloeren ter voorbereiding van de effectieve instap in het arbeidscircuit.RegioEen derde aanpassing situeerde zich op het niveau van de regio.Door het outreachend werk, de” mond aan mond reclame”, … kwamen er in de loop van het project meer en meer vragen vanuit de regio Ieper .Dit vooral vanuit de diverse OCMW’s, het Fedasil centrum te Langemark, de VDAB, …In overleg met de diverse partners en het ESF werd de regio ook uitgebreid.Vanuit het partnerschap zetelen we in Roeselare in RSL for Work. Daar RSL for Work zich louter focust op mensen uit Roeselare zelf, rijpte de idee om met Vlucht Vooruit ook voor Midden-West-Vlaanderen (met uitzondering van de centrumstad) een aanbod uit te werken. Dit idee werd op 30 april afgetoetst bij de beleidsmedewerkster en de verantwoordelijke van het OCMW van de stad Roeselare. Deze waren de idee sterk genegen, beaamden de behoefte aan een project voor de regio en gaven aan dat ze in de toekomst ook graag “Vlucht Vooruit” zouden inschakelen voor het outreachend werk in de stad zelf.Voor het initiële project was er een cofinanciering vanuit de provincie West-Vlaanderen en de VDAB West-Vlaanderen. Iets wat we voor de nieuwe oproep willen verder zetten en waarvoor we al diverse overlegmomenten met de gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en de directeur van VDAB West-Vlaanderen hebben gehad. Binnen die context had ik op 29 april 2019 een onderhoud met onze gedeputeerde Jean de Bethune. De gedeputeerde staat zeker positief t.a.v. het project en wil dit ook ondersteunen.Wel verwacht hij dat we voor gans West-Vlaanderen een volledig gebied dekkend aanbod uitwerken.Dit met uitzondering van de centrumsteden waar de projecten ‘Werkt (Kortrijk), RSL for Work (Roeselare), Oostend2Work (Oostende) en Brugge(n) voor jongeren werkt! (Brugge)actief zijn en goed werk leveren.Vanuit het partnerschap VZW Jongerenatelier, VZW Oranjehuis en Groep INTRO willen we deze uitdaging dan ook aannemen. Dit waar wenselijk in samenwerking of partnerschap met andere lokale actoren.Principieel zijn zowel VDAB als de provincie akkoord om de co financiering te voorzien en de samenwerking verder te zetten. De definitieve beslissing moet weliswaar genomen worden door respectievelijk de bestendige deputatie en het directie comité van VDAB. De documenten inzake de beslissing tot co financiering worden eenmaal in mijn bezit als bijlage aan het dossier toegevoegd.Stand van zaken d.d.16 mei 2019Gedurende de periode januari – mei 2019 werkte Vlucht Vooruit samen met 94 jongeren met een migratieachtergrond of vluchtelingen.46 daarvan worden nog steeds begeleid in hun arbeidstraject.Van de jongeren voor wie de begeleiding beëindigd werd stroomden er 37 jongeren of 78.72 procent door naar een job of een opleiding. Een succesverhaal dus.De 10 jongeren die niet doorstroomden zijn mensen met wie we alle contact verloren hebben, die langdurig ziek zijn of verhuisden. Een 4 tal jongeren werd doorverwezen naar een andere dienst.De jongeren die aansluiten bij het project zijn meestal sterk gemotiveerd.Hun taalkennis of de culturele verschillen zorgen wel vaak voor wantrouwen bij werkgevers of klanten of moeilijkheden om de job uit te voeren.Zo hebben bepaalde culturen het moeilijk met varkensvlees of alcohol, waardoor een tewerkstelling in een supermarkt, vleesverwerkend bedrijf, horeca, … soms moeilijk wordt. Ook de hoofddoek is zo’n aspect.Het belangrijkste blijft echter de taal. Vaak noodzakelijk binnen het kader van veiligheid, om instructies te begrijpen, … maar zeker ook voor de sociale inclusie binnen een bedrijf.Toch is Nederlands geen vereiste om van start te kunnen gaan maar een item waarop er in de loop van het project en/ of tewerkstelling verder gewerkt wordt.Vanuit Vlucht Vooruit proberen we om elke persoon apart te begeleiden.Het gaat dan ook om meer dan werk alleen. Naast het aspect “werk” staan we de jongeren bij in onduidelijkheden naar huisvesting, administratie, zorgvragen, …Noem het een vorm van buddy schap binnen een professionele context.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€705 600.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€705 600.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€352 800.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 764 000.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€295 139.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€295 139.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€147 569.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€737 847.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8778
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/10/2019 tot 31/12/2023
Oproepnummer: 

457