Projecten

Organisatie: 
Vesta vzw
A:
Patershoek 46 9111 Sint-Niklaas
Projectverantwoordelijke: 
De Jonge Ilse
T:
037809540

Vesta in beweging

Vesta vzw wil een intensief en bottum-up traject afleggen om de organisatie een volledige kanteling te laten maken. We willen van een zeer functioneel gerichte organisatie evolueren naar een organisatie die wendbaar, flexibel en warm is. De sterke cliënt-gerichte aanpak die we nu hebben willen we verzoenen met de aanpassingen die nodig zijn als gevolg van de persoonsvolgende financiering in de zorgsector. Medewerkers moeten na dit traject verantwoordelijker worden, minder stress ervaren, meer binding hebben met de organisatie en autonomer werken.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€25 179.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€37 769.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€84 583.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€147 532.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€7 217.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€10 825.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€96 020.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€114 062.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
6.33%
Project ID: 
8446
Oproep: 
Werkbaar Werk - Anders organiseren
Thema's: 
Werkbaar werk
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
28/06/2021
Looptijd van het project: 
01/02/2019 tot 31/12/2020
Oproepnummer: 

446