Projecten

Organisatie: 
Universiteit Gent
A:
Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent
W:
Projectverantwoordelijke: 
Van Avermaet Piet
T:
09 264 70 47
Partners: 
Hogeschool Gent
Cel ICT - Onderwijs

TRANSFAIR: samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders

Veelvuldig wetenschappelijke onderzoek toont aan dat transitiemomenten kritieke momenten zijn in de onderwijsloopbaan van derdelanders. Deze kwetsbare groep komt niet altijd op de meest geschikte plaats in het onderwijs terecht met de nodige gevolgen voor hun onderwijsloopbaan en verdere carrière. Onder andere onbewuste en goedbedoelde mechanismen die gestoeld zijn op stereotiepe beeldvorming liggen aan de basis van dit probleem. Die stereotiepe beeldvorming en aannames willen we in dit project doorprikken door in te zetten op kwaliteitsvolle en respectvolle interactie over onderwijsloopbanen tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen leerkracht en ouders én tussen het schoolteam onderling.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€218 288.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€16 655.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€56 106.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€291 050.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€218 288.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€16 655.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€86 489.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€321 433.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
67.91%
Project ID: 
7799
Oproep: 
AMIF Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect
Thema's: 
Integratiemaatregelen
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
1
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/07/2018 tot 31/03/2021
Website: 
Oproepnummer: 

426