Projecten

Organisatie / Organisation: 
EXMORE GROUP
A:
Ketelaarstraat 8 2340 Beerse
Projectverantwoordelijke: 
Schepers Daisy
T:
014600448
Partners: 
  • CETECH
  • EXMORE BENELUX
  • TECMORE NV
  • EXMORE TECHNOLOGY

Team in Opleiding

Met dit project willen we onze medewerkers opleidingen aanbieden bieden het kader van ons Strategisch Opleidingsplan. We zetten hierbij in op 3 pijlers. 1. Theoretische en praktische beroepskennis: Hoe kunnen de medewerkers ervoor zorgen dat ze de vereiste kwaliteit( blijven) verkrijgen binnen een snel veranderende hoogtechnologische omgeving en rekening houdende met de individualisering van de klanteneisen?2. Vaardigheden: Hoe kunnen de medewerkers op een optimale manier samenwerken en elkaar coachen/stimuleren /inspireren?3. Efficiënt beheren ondersteunende informatie- en/of planningsystemen: Hoe kunnen de medewerkers de informatietechnologie die wordt aangeboden zich eigen maken om hun werk vlotter en makkelijker te laten verlopen?

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€50 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€50 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€71 304.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€171 304.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€45 387.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€45 387.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€74 923.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€165 699.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
27.39%
Project ID: 
5490
Oproep: 
Opleidingen in bedrijven
Thema's: 
  • Leven lang leren
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit / Priority: 
2
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
13/11/2018
Looptijd van het project: 
01/08/2015 tot 31/07/2016