Projecten

Organisatie / Organisation: 
't Plankske
A:
Steenweg op Sevendonk 92 2360 Oud-Turnhout
Projectverantwoordelijke: 
Robben Nadine
T:
014/452122

't Plankske - een Slagvaardige Sociale Onderneming

Bvba-so 't Plankske is een dienstenchequebedrijf dat zich tot missie heeft gesteld 'om langdurige tewerkstelling te creëren door diensten aan te bieden die particulieren het leven aangenamer maken; en in die missie hebben we een bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt'. Onze doelgroep (die term duidt niet op de doelgroep zoals in de ESF-terminologie) bestaat uit die groepen van mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden omwille van leeftijd, afkomst, een lage scholingsgraad, een handicap, een langdurige werkloosheid of een combinatie van een aantal van deze factoren. Wij beperken ons niet enkel tot en wij focussen niet alleen op die mensen die traditioneel gerangschikt worden bij de 'kansengroepen'. In ons rekruterings- en selectieproces houden wij ook rekening met een aantal andere factoren, zoals bij voorbeeld de (mogelijk problematische) gezinssituatie. Anderzijds peilen wij ook naar de wil of de goesting om te werken (willen) en houden wij rekening met inzetbaarheid en plaatsbaarheid (kunnen). Deze 'doelgroep' medewerkers bieden samen met onze 'reguliere' medewerkers diensten aan aan betalende klanten: strijkdiensten en huishoudhulp. 't Plankske is een relatief jonge onderneming, opgestart in 2005 door een enthousiaste en ondernemende huisvrouw (Martine Robben), die op korte tijd enorm gegroeid is. Vandaag telt haar organisatie 177 medewerkers: 6 bedienden en 171 arbeiders, waarvan 41 tewerkgesteld in 4 strijkateliers en 129 tewerkgesteld als huishoudhulp. Vandaag stellen wij vast - samen met onze medewerkers - dat wij nood hebben aan soliditeit: een solide structuur en efficiënte systemen die onze bedrijfsprocessen ten volle ondersteunen. Wij merken immers dat wij in of door de manier waarop wij ons bedrijf runnen, de wijze waarop we georganiseerd zijn en onze medewerkers ondersteunen (of juist niet ondersteunen), er steeds moeilijker in slagen om onze missie te verwezenlijken. Om die soliditeit te verwezenlijken hebben wij in de eerste plaats nood een aan medewerkerspopulatie die zich betrokken weet bij en vertrouwen heeft in het welslagen van ons bedrijf. Om die betrokkenheid en dat vertrouwen te vrijwaren, willen wij bouwen aan een aantal essentiële elementen op het vlak van organisatie- en personeelsbeleid. Zo willen wij werken aan: - een structuurontwerp op basis van een klantgericht hertekend primair proces; - een optimalisatie van het instroom- en introductieproces; - het opzetten van een effectief opleidingsbeleid met focus op werkplekleren; - het versterken van de leiderschapskwaliteiten van onze leidinggevenden; - het opzetten van een systeem waardoor wij kunnen leren van onze klanten en uit onze vroegere ervaringen, en onze fouten. Wij wensen een aantal van deze (ambitieuze) doelstellingen te verwezenlijken met de financiële steun van het ESF Agentschap. Wij kregen de idee om een project in te dienen onder de oproep 'Mensgericht Ondernemen' tijdens onze deelname aan de Plato-groep Sociale Economie 2008-2009, en wij werden hierin aangemoedigd door onze projectcoördinator van Resoc-Kempen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€39 125.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€47 820.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€46 080.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€133 026.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€39 125.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€47 820.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€123 363.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€210 309.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
3011
Oproep: 
Mensgericht ondernemen
Thema's: 
  • HR- & competentiebeleid in ondernemingen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
03
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
vrijdag, 1 april, 2011 tot zondag, 31 maart, 2013