Projecten

Organisatie: 
Joker Toerisme
A:
Geerdegemvaart 9698 2800 Mechelen
Projectverantwoordelijke: 
Elsen Bob
T:
015/407506

Sundry seeds - Creating great good places in EU-towns

Het transnationale project “Sundry Seeds – Creating great good places in EU towns” zal inzetten op het versterken van vrouwen en migranten, in het bijzonder jongeren en vluchtelingen, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving (dit kan zowel als tewerkgestelde als als ondernemer zijn) en dit in de toeristische sector in zijn brede betekenis. Het doel van dit project is om, samen met de transnationale en lokale partners, een ‘Sundry Seeds’ community-oriented business model te ontwikkelen, om concrete implementatie opportuniteiten te definieren en identificeren, en om deze te testen in een piloot situatie. Daarnaast zal op lokaal vlak ondersteuning geboden worden rond ondernemerschap en tewerkstelling aan starters binnen de Sundry Seed gemeenschap, maar ook acties ondernomen om zaadjes tot wederzijds begrip te planten tussen de verschillende bevolkingsgroepen om zo inclusie en (h)erkenning te faciliteren tussen de doelgroepen en de plaatselijke gemeenschap.Het huidige ‘Sundry Seeds’ model is gebaseerd op 3 sporen: 1. Ontwikkeling van een ‘Orienterend Lerend Netwerk’ (OLN) op transnationaal zowel als op lokaal niveau (conceptueel, educatieve waarde);2. Realisatie van een ‘Social Innovation Tonic’ (SIT) (socio-culturele waarde);3. Ontwikkeling van een ‘Sundry Seed’, een fantastische goede plek (great good place) die bestaat uit ondernemingen met maatschappelijke impactHierbij worden drie basisprincipes gehanteerd die cruciaal zijn om een succesvolle Sundry Seeds omgeving te creëren, en het ook toelaten om maatschappelijke uitdagingen vanuit een holistisch perspectief te bekijken eerder dan gefragmenteerd. Deze drie principes zijn: (1) betrokkenheid van lokale spelers naast de doelgroepen; (2) een duidelijke focus naar ondernemerschap als hefboom naar eigen keuzes maken en richting geven aan zijn/haar leven; en (3) ondersteuning van de oprichting van MSMEs en de bijhorende levensvatbare business modellen.Een ‘Sundry Seeds’ omgeving, de bruisende plek waar iedereen kan inzetten op het ontwikkelen van eigen talenten en interesses in een professionele context, beoogt met deze aanpak vrouwen en migranten te sterken in hun capaciteiten om (zij het als ondernemer of als tewerkgestelde) actief deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven in de lokale leefomgeving.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€164 887.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€109 924.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€274 812.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€70 026.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€46 684.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€116 711.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
60.00%
Project ID: 
8072
Oproep: 
Transnationaliteit IV
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
03/11/2020
Looptijd van het project: 
01/10/2018 tot 31/03/2022