Projecten

Organisatie: 
SKYLINE COMMUNICATIONS
A:
Ambachtenstraat 33 8870 Izegem
W:
Projectverantwoordelijke: 
Lynn Demonie
T:
051313569

Strategisch HR beleid binnen Skyline Communications

Skyline Communications NV is een 100% Vlaams familiebedrijf en wereldwijde marktleider op het gebied van end-to-end multi-vendor netwerk management en OSS oplossingen voor de broadcast, satelliet, kabel, telco en mobiele industrie. DataMiner is de naam van het softwareplatform van Skyline Communications. Het hoofdkantoor is gelegen in Izegem, België maar daarnaast zijn er ook kantoren in o.a. Miami, Lissabon en Singapore. Het projectvoorstel focust zich voornamelijk op de HQ maar sommige projecten zullen wereldwijd uitgerold worden. Uit een enquête die in 2017 door IDEWE (Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk) werd afgenomen blijkt dat het bedrijf op een aantal punten zeer goed scoort maar dat er ook een aantal punten zijn die nog voor verbetering vatbaar zijn zoals het ontbreken van visibliteit over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf en het ontbreken van een continue feedbackcultuur. Met dit project wil Skyline Communications tegemoet komen aan bovenstaande problemen. Skyline Communications beoogt met dit project de intrinsieke motivatie van medewerkers te verhogen door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven en ervoor te zorgen dat doelstellingen duidelijker geformuleerd zijn. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden een aantal gerichte acties voorzien. Zo zal er onder andere een feedbackbeleid worden uitgewerkt, zal er gepoogd worden om een duidelijker beeld te schetsen van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden en zal er gewerkt worden aan een strategisch verloningsbeleid. Het volledige project zal worden opgevolgd in een projectgroep waarbij regelmatig het personeel zal worden geconsulteerd.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€28 319.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€42 478.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€30 342.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€101 140.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€17 975.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€26 963.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€19 259.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€64 198.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
28.00%
Project ID: 
8163
Oproep: 
Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
03/11/2020
Looptijd van het project: 
01/11/2018 tot 30/04/2020
Website: