Projecten

Organisatie: 
STORYME
A:
Dok-Noord 7 3A 503505 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Ruth DeVreese
T:
0474635160

StoryMe als een MBA van het leven

StoryMe is gestart als specialist in animatievideo’s en vandaag uitgegroeid tot een videoproductie en -strategie bedrijf. Het bedrijf ontwikkelt een slim videoplan op basis van de behoeften en produceert zelf de video’s (zowel live, animatie als gecombineerd). StoryMe zorgt ervoor dat de juiste doelgroepen de boodschap te zien krijgen, op het juiste moment en via de juiste kanalen. De StoryMe videospecialisten verpakken elk verhaal of boodschap in doeltreffende video’s van hoge kwaliteit. De bedrijfsactiviteit is innovatief en er bestaan nog geen kant-en-klare opleidingen om videospecialist te worden. De markt en mogelijke methodieken evolueren ook snel in de huidige digitale revolutie waardoor het business model van StoryMe wendbaar dient te zijn. De organisatie is in zijn 5-jaar bestaan sterk gegroeid en zal wellicht in 2019 zijn 100ste medewerker verwelkomen. Om hier goed op voorbereid te zijn en alle medewerkers een duurzame loopbaan te kunnen aanbieden is het project ‘StoryMe als MBA van het leven’ uitgewerkt. De algemene doelstelling van het project is om elke medewerker een professionele leerschool aan te bieden op de werkvloer zelf, afgestemd op de capaciteiten, de noden en de wensen van de medewerker zelf, transparant en laagdrempelig toegankelijk met als resultaat een gevarieerde en arbeidszekere toekomst voor elke medewerker én een wendbare organisatie die snel en adequaat kan reageren op veranderingen in de markt. Dit project moet ertoe leiden dat alle collega’s elkaar 100% kunnen steunen en vertrouwen. Initiatief en oplossingen komen spontaan van de mensen zelf waarbij ze enkel nog hun voorstellen komen aftoetsen. Ze hebben zelf ook meer een business mindset en kunnen hierdoor beter prioriteiten stellen en (meer) autonoom keuzes maken.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€32 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€48 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€41 682.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€121 682.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
8124
Oproep: 
Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
02/06/2020
Looptijd van het project: 
01/11/2018 tot 31/10/2019