Projecten

Organisatie: 
Stadsbestuur Genk
A:
Stadsplein 1 3600 Genk
Projectverantwoordelijke: 
Yilmaz Yasemin
T:
089 65 42 47
Partners: 
Randstad Belgium
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Frans)

Springplank voor Divers Talent

Genk is een stad met een typische eigenheid. Omwille van een (gedeeld) mijnverleden, is Genk van dorp uitgegroeid tot een superdiverse stad waarvan meer dan de helft van de bewoners van niet-Belgische origine is. Dat maakt dat het stadsbestuur een bestuur is die op een positieve manier omgaat met de diversiteit in zijn stad. Toch zijn er ook uitdagingen verbonden aan deze superdiversiteit. Zo kampt de Genkse arbeidsmarkt met een herkomstkloof van 21.7%. Discriminatie op grond van etnische afkomst is een van de drempels in de toegang naar werk. Stad Genk gelooft echter in de meerwaarde van een divers samengesteld personeelsbestand en is net al vele andere werkgevers zoekende naar manieren om de diversiteit op de werkvloer te realiseren. Springplank voor Divers Talent wil, via positieve actie, de diversiteit op de werkvloer van de stadsorganisatie verhogen (meer bepaald op de hogere niveaus), drempels op de arbeidsmarkt aanpakken en zo gelijke kansen creëren voor hogeropgeleide derdelanders. Dit project wil via stagetrajecten hogeropgeleiden van niet-Belgische origine en hogeropgeleide anderstaligen een springplank bieden via twee trajecten en werkgevers een handvat aanreiken om werk te maken van diversiteit op de werkvloer. Springplank voor Divers Talent omvat ten eerste, een voortraject Lokaal bestuur voor hogeropgeleiden van andere origine. Uit eerdere analyses van sollicitatieprocedures blijkt dat oa de beperkte kennis van de werking van een lokaal bestuur zorgt voor een vroege uitval in de selectierondes. Door mogelijke kandidaten gedurende zes maanden in te schakelen in een functie die op redelijke termijn vacant zal verklaard worden, wil stad Genk de slaagkansen van deze doelgroep verhogen. De kandidaten kunnen na de stageperiode deelnemen aan een reguliere selectieprocedure. Ten tweede, een traject voor hogeropgeleide anderstaligen: voor HOA's is het niet altijd evident om te werken op niveau van diploma of eerdere jobs. Via een stage van zes maanden wil stad Genk deze mensen een kans bieden om werkervaring op niveau op te doen, vakjargon te leren en coaching op de werkvloer te krijgen. Deze stage moet de doelgroep dan verzilveren op de arbeidsmarkt. Stad Genk gelooft dat een divers samengestelde stadsorganisatie de motor kan zijn voor een samenleving zonder racisme en discriminatie en wil dit met Springplank voor Divers Talent realiseren.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€116 539.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€0.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€57 964.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€174 504.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€81 066.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€40 327.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€121 393.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
66.78%
Project ID: 
7788
Oproep: 
AMIF Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect
Thema's: 
Integratiemaatregelen
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
1
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/07/2018 tot 31/12/2019
Oproepnummer: 

426