Projecten

Organisatie / Organisation: 
SMET JET NV
A:
Nijverheidsstraat 3 2260 Westerlo
Projectverantwoordelijke: 
Hendrickx Elke
T:
014/58.75.71

'Samen Vooruit'

Het projectvoorstel 'Samen Vooruit' is formeel de herindiening van het projectvoorstel 'Jobfierheid voor onze laaggeschoolde arbeiders' ingediend in december 2011. Inhoudelijk is het nieuwe projectvoorstel gevoelig meer verfijnd inzake HR-scoop. Gedurende 2012 hebben we additionele bevragingen uitgevoerd dewelke ons een beter beeld opgeleverd hebben inzake de HR noden van onze medewerkers. Hierdoor hebben we het projectvoorstel nog meer afgestemd op de doelgroepen. We hebben ook een bredere scoop. Het eerste projectvoorstel spitste zich 100% toe op een implementatietraject voor competentiemanagement. De herwerkte versie heeft een ruimere scoop en betreft een combinatie van competentiemanagement, instroom- en leerbeleid.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€45 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€55 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€118 903.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€218 903.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€39 039.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€47 715.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€103 154.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€189 909.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4404
Oproep: 
Mensgericht ondernemen
Thema's: 
  • HR- & competentiebeleid in ondernemingen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
03
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
maandag, 1 april, 2013 tot dinsdag, 31 maart, 2015