Projecten

Organisatie / Organisation: 
Strategische Projectenorganisatie Kempen
A:
Campus Blairon 714 2300 Turnhout
Projectverantwoordelijke: 
Camps Tanja
T:
014 71 11 31
Partners: 
  • VORMINGS- EN OPLEIDINGSKANSEN
  • Vormingscentrum Hoger Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout
  • Strategische Projectenorganisatie Kempen

(Re)start-to-work

(Re)start-to-work heeft tot doel werknemers (tewerkgesteld in kader van het actieplan flexibele en occasionele kinderopvang en in kader van het generatiepact) een kans te bieden op een succesvolle en duurzame tewerkstelling door het aanbieden van jobcoaching. Deze coaching richt zich op het kwalitatief en efficiënt laten inwerken van de doelgroepwerknemers. Jobcoaching zien we als een proactief proces. Voor de start van de coaching zullen de gemeenschappelijke doelstellingen, noden en verwachtingen van alle actoren (de doelgroepwerknemer en het kinderopvanginitiatief) duidelijk en scherp in beeld gebracht worden. Op basis hiervan worden de aandachtspunten vastgelegd. De focus in het coachingsproces ligt op de zachte vaardigheden (gedragscompetenties en randvoorwaarden) die het functioneren op de werkvloer belemmeren.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€80 190.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€98 010.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€1 800.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€180 000.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€39 073.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€47 755.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€12 053.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€98 882.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
1466
Oproep: 
Coaching en opleiding op de werkvloer in de sociale economie
Thema's: 
  • Doorstroom sociale economie
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
02
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
woensdag, 1 juli, 2009 tot donderdag, 30 juni, 2011