Projecten

Organisatie: 
Familiehulp - regio Brussel
A:
Koningsstraat 306 1210 Sint-Joost-ten-Node
Projectverantwoordelijke: 
Cooreman San
T:
0486/233841

Regiowerking Familiehulp

In dit project willen we onderzoeken hoe we de werking in de 18 regio's van Familiehulp zodanig kunnen organiseren dat we alle talenten die aanwezig zijn bij onze medewerkers maximaal kunnen inzetten om een integraal en gentegreerd zorg- en dienstverleningsaanbod voor onze cliënten te realiseren. We willen teams samen verantwoordelijkheid geven om -binnen een duidelijk kader en vastgelegde (kwaliteits)verwachtingen- te evolueren naar een zorgmodel waarbij zorgdoelstellingen gerealiseerd worden en de cliënt centraal staat. We doen dit op een getrapte manier: eerst zoeken we naar inspiratie, op basis hiervan zetten we gericht experimenten op om uiteindelijk te beslissen op welke manier we voor het geheel van alle regio's tewerkgaan.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€40 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€40 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€80 299.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€160 299.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€40 000.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€40 000.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€125 266.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€205 266.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
19.49%
Project ID: 
5540
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/08/2015 tot 31/01/2017
Oproepnummer: