Projecten

Organisatie: 
Toreon
A:
Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen
Projectverantwoordelijke: 
Dobbels Bernhard
T:
+32478958642
Partners: 
Katholieke Universiteit te Leuven

PIVOT - Privacy & Informatie-Veiligheid OpleidingsTraject

In een digitaliserende wereld worden de business risico's van informatieveiligheid steeds belangrijker. De medewerker blijkt steeds opnieuw de zwakste schakel in de keten van informatieveiligheid te zijn. Toreon wenst daarom in samenwerking met zijn partner, KULeuven een leertraject ter verhoging van het bewustzijn van medewerkers rond digitale informatiebeveiliging te ontwikkelen. Een verhoogde maturiteit van informatieveiligheid zorgt voor minder incidenten met minder schade en brengt voor nieuwe inzichten en zo business opportuniteiten met zich mee.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€80 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€120 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€35 357.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€235 357.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
8986
Oproep: 
Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity
Thema's: 
Onderwijs en arbeidsmarkt
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
2
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
01/10/2020
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/05/2021