Projecten

Organisatie: 
OCMW Mortsel
A:
Meerminne 6 2640 Mortsel
W:
Projectverantwoordelijke: 
Gutermann Randi
T:
03/443.94.17
Partners: 
OCMW - Voedselbedeling
OCMW Administratief centrum
OCMW Boechout
OCMW Borsbeek
OCMW Wommelgem
OCMW-huis (Administratie-sociale dienst-thuisdiensten en rechtshulp)
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Vagga -directiesecretariaat

Outreach en Activering: Orientatietraject ZORA

Het project ‘Outreach en Activering: orientatietraject ZORA’ is een intergemeentelijke samenwerking tussen de OCMW’s van de zuid oost rand van Antwerpen, met name Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem. We willen personen in armoede en die behoren tot de inactieve arbeidsreserve begeleiden via intensieve, geïntegreerde werk – welzijnstrajecten waarbij we in eerste instantie aan generieke competenties werken. De doelgroep kunnen we beschrijven als niet actieve werkzoekenden met een grote afstand tot het normaal economisch circuit die omwille van het ontbreken van generieke competenties en meerdere met elkaar verweven welzijnsproblemen op verschillende levensdomeinen onvoldoende of niet passen binnen de bestaande reguliere activeringsmogelijkheden. Hiervoor dienen we een projectaanvraag van 27 maanden in (1/10/2019 – 31/12/2021) waarin we tijdens de projectperiode 120 cliënten van bovenstaande OCMW’s behorende tot hierboven omschreven doelgroep of na doorverwijzing van andere partnerorganisaties uit het toeleidingsnetwerk (VDAB, Zorggroep MULTIVERSUM, CAW, Buurthuis,…) een geïntegreerd werk-welzijnstraject aanbieden. In het project worden de deelnemers begeleid door een projectwerker. De projectwerker fungeert als een “werk-welzijns manager” die zowel een groepsmatig als individueel begeleidingsaanbod in een integraal ‘werk – welzijn’ traject aanbiedt. Als centrale persoon staat de projectwerker ook in voor de toeleiding naar, de opvolging en ondersteuning van specifieke hulpverleningstrajecten door andere welzijnsactoren (OCMW, CAW, Multiversum, …). Het doel van het project is deelnemers die (nog) niet klaar zijn voor een opleiding of tewerkstelling via een empowerende, waarderende en aanklampende benadering een activeringsbegeleiding op maat te bieden waarin een welzijnsbegeleiding geïntegreerd wordt en waarin stappen gezet worden ter ontwikkeling van generieke competenties om te komen tot een versterkte werkzoekende.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€703 485.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€703 485.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€351 742.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 758 713.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€135 987.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€135 987.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€67 993.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€339 968.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8824
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/12/2023
Website: 
Oproepnummer: 

457