Projecten

Organisatie: 
ECONOMISCH HUIS OOSTENDE vzw
A:
Graaf de Smet de Naeyerlaan 4 8400 Oostende
Projectverantwoordelijke: 
Polley Jan
T:
059 242300
Partners: 
VORMINGS- EN OPLEIDINGSKANSEN
Landelijke Vereniging Federatie Marokkaanse Democratische Verenigingen

Oostende2Work

Met het project Oostende2Work neemt het Economisch Huis Oostende, i.s.m. een uitgebreid netwerk van lokale partners, het voortouw om anderstalige werkzoekenden in Oostende duurzame kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Door sterk in te spelen op de aanwezige en potentiële competenties bij de doelgroep en door het opmaken van een competentieprofiel, rekening houdend met de individuele behoeftes en kwaliteiten van de cliënt, benaderen en overtuigen jobcoaches op een objectieve manier werkgevers van de meerwaarde voor hun bedrijf. Door nauw samen te werken met competentie- en opleidingscentra wordt een wisselwerking gecreëerd die resulteert in een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€445 381.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€445 381.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€222 690.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 113 453.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€442 297.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€442 297.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€221 148.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€1 105 742.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
7165
Oproep: 
Oproep Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
29/06/2020
Looptijd van het project: 
01/12/2017 tot 31/12/2019