Projecten

Organisatie: 
ZOUTMAN
A:
Schaapbruggestraat 50 3 8800 Roeselare
W:
Projectverantwoordelijke: 
Tessier Annelies
T:
051268726
Partners: 
SOVEK
S.B. INVEST NV
A D D I M A N

Onthaal- en Competentiebeleid op maat van échte Zoutmannen

Door de sterke groei de voorbije jaren is het een uitdaging voor ZOUTMAN om medewerkers te motiveren, begeleiden en ondersteunen tijdens hun loopbaan. Het zijn immers de medewerkers die het verschil maken binnen de onderneming. Met dit project wil ZOUTMAN een kader creëren voor onze medewerkers waarin ze hun talenten en competenties verder kunnen ontwikkelen. Alles start met een duidelijk onthaalbeleid en een inlooptraject voor nieuwe medewerkers. Verder zullen de competenties in kaart gebracht worden om zo tot een competentiebeleid te komen waarbij medewerkers gestimuleerd worden om hun talenten verder te ontwikkelen. Ten slotte zal een feedbackbeleid uitgestippeld worden met als doel de huidige eenzijdige communicatiestroom te doorbreken en verder te groeien naar een tweerichtingsverkeer, waarbij zowel medewerkers als verantwoordelijken te allen tijde de mogelijkheid hebben om feedback aan elkaar te geven.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€31 286.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€46 929.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€33 521.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€111 737.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€29 824.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€44 737.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€31 955.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€106 516.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
28.00%
Project ID: 
7268
Oproep: 
Duurzaam loopbaanbeleid
Thema's: 
Werkbaar werk
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
28/06/2021
Looptijd van het project: 
01/10/2017 tot 31/03/2019
Website: 
Oproepnummer: 

396