Projecten

Organisatie: 
Stadsdiensten AC Zuid
A:
Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
martens Bjorn
T:
0477822352
Partners: 
CVO Groeipunt campus Sint-Amandsberg
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent
Campus Hoogpoort
Stad Gent
CVO Groeipunt campus Gent (hoofdzetel)

Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang

In samenwerking met het Gentse Lokaal Overleg Kinderopvang zet Dienst Kinderopvang van Stad Gent samen met de projectpartners Dienst Werk van Stad Gent, CVO Groeipunt, Arteveldehogeschool en VDAB een traject op waarbij niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een geïntegreerd begeleidings- en opleidingstraject met een focus op ‘werkvloerleren’ volgen met als finaliteit een kwalificatie als kinderbegeleider voor baby’s en peuters. Dit project zet in op jobcoaching vanuit een empowerende benadering van de kandidaten om oplossingsgericht te coachen op drempels die kandidaten tijdens hun traject ervaren. Het project wil tevens organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters ondersteunen om mentorschap en werkvloerleren te installeren en te verankeren in hun werking. We organiseren ons hierbij als het ware ‘rond’ de kandidaat om zo maximaal rekening te houden met diversiteit in al zijn vormen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€429 937.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€123 514.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€521 391.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 074 843.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
10005
Oproep: 
Nieuwe krachten voor de kinderopvang
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/12/2020 tot 31/12/2022
Oproepnummer: 

502