Projecten

Organisatie / Organisation: 
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw
A:
Gouvernementstraat 1 9000 Gent
W:
Projectverantwoordelijke: 
De Meester Carine
T:
09/235.76.75
Partners: 
  • Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw
  • syndicale diensten ABVV-scheldeland
  • ACV Informatief

A-Label

‘Langer werken’ klinkt in deze tijden bijna sloganesk in de oren. Iedereen in Vlaanderen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen tot het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Vele werknemers zien wel het ‘moeten’ maar niet het ‘kunnen’. Ze voelen zich hierin onvoldoende ondersteund, zeker wat betreft de werkbaarheid van hun job. A-LaBeL wil hieraan verhelpen door ‘Adviseurs LAngere en BEtere Loopbanen’ op de werkvloer in te schakelen. Daartoe zullen we de syndicale werknemersvertegenwoordigers als dienstverleners aanstellen. Zij vormen de uitgelezen brug tussen hun collega-werknemers, leidinggevenden en directie. Opdat ze hun vernieuwde ‘werkbaarheids’-opdracht optimaal zouden uitvoeren, zullen syndicale vormers de nodige kennis, vaardigheden en attitude aanbrengen in opleidingssessies die deel uitmaken van de basisvorming van de vakbonden. De vormers zullen de werknemersvertegenwoordigers tevens instrumenten aanreiken (4 nieuwe en verwijzing naar bestaande) die de kersverse adviseurs ondersteunen bij de concrete uitvoering van hun opdrachten binnen hun bedrijf. Ook dit tweede niveau van dienstverleners laten we niet aan zichzelf over. Op hun maat wordt een train de trainer-pakket aangemaakt die zowel de sensibiliserende, methodologische als inhoudelijke aspecten van een integrale vorming over het thema ‘werkbaar werk’ zal behandelen. Daarnaast worden de doestellingen en het gebruik van de 4 nieuwe instrumenten voor de werknemersvertegenwoordigers toegelicht.De projectpartners engageren zich tot het verspreiden van het volledige train de trainer pakket over heel Vlaanderen. Dit niet alleen in de bredere vakbondsomgeving, van de interprofessionele werking tot in de centrales, maar ook naar niet vakbonds-gerelateerde organisaties die werknemers ondersteunen. We denken hierbij vooral aan dienstverleners die kleinere organisaties bereiken waar geen ondernemingsraden noch comités voor preventie en bescherming op het werk geïnstalleerd zijn. Daarom worden al in ontwikkelfase zoveel mogelijk dienstverleners nauw bij het opzet betrokken. Dit verhoogt niet alleen het draagvlak. De aldus verkregen input zal worden benut om de overdraagbaarheid van de geschetste opleiding en bijhorende instrumenten te bevorderen. Zo verbreden we de sensibilisering rond werkbaarheid en worden meerdere dienstverleners dragers van het A-LaBeL.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€160 808.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€160 808.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€3 248.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€324 864.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€160 121.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€160 121.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€3 233.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€323 476.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
3581
Oproep: 
Innovatie 2010-2011 ronde VII
Thema's: 
  • Actief ouder worden en langer doorwerken
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
04
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
zondag, 1 april, 2012 tot dinsdag, 31 maart, 2015
Website: