Projecten

Organisatie: 
GROEP INTRO VZW
A:
Charles Parentéstraat 6 1070 Anderlecht
Projectverantwoordelijke: 
Verhelst Herman
T:
+32 (0)2/242.85.43
Partners: 
Atelier Groot Eiland
De Overmolen
HERMES PLUS
OCMW Brussel
L'EQUIPE

Job Parcours

Outreach en begeleiding van mensen met MMPP in het Brussels Hoofdstedelijk GewestDoor middel van outreachend te werken, proberen we kandidaat deelnemers te bereiken, waarvoor betaalde tewerkstelling momenteel niet mogelijk is, door één of meerdere belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard. Deelnemers zijn niet ingeschreven bij Actiris en kunnen al dan niet een leefloon ontvangen of beschikken over een ziekte-en invaliditeitsuitkering. Deelnemers kunnen bekend zijn bij hulpverlenende of socio-culturele organisaties. Deze organisaties zullen een belangrijke spil vormen, om enerzijds voor toeleiding te kunnen voorzien en anderzijds het contact met de deelnemers warm te houden. De kandidaat deelnemer is werkloos, voor een periode van minstens 2 jaar. Oorzaken hiervoor zijn binnen diens randvoorwaarden terug te vinden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: niet of weinig taalvaardig, verslavingsproblematiek, schuldenlast, medische problemen, gezinslast, psychische klachten, opleidingsnood om aan te kunnen sluiten bij de huidige arbeidsmarkt, enzovoorts… Het project heeft tot doelstelling deze mensen een stap dichter bij het NEC te brengen via outreaching en begeleiding & coaching op maat en eventueel jobhunting. Netwerksamenwerking tussen de jobcoaches uit de verschillende domeinen en het meer systematisch delen van expertise op vlak van participatie en begeleiding met hulpverlening (intersectoraal) en lokale organisaties in een grootstad wordt als middel gehanteerd. Een intensieve samenwerking op vlak van huisvesting, maatschappelijk welzijn en geestelijke gezondheidszorg is noodzakelijk om goede voorwaarden voor arbeidsparticipatie te realiseren en blijvend te maken.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€514 174.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€514 174.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€257 087.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€1 285 436.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€140 207.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€140 207.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€93 941.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€374 355.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
37.45%
Project ID: 
8818
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
04/11/2022
Looptijd van het project: 
01/10/2019 tot 31/12/2023
Oproepnummer: 

457