Projecten

Organisatie: 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
A:
Bischoffsheimlaan 18 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Partners: 
VDAB
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Instrumenten voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid

We willen leren vanuit goede praktijken binnen landen/regio's waar lokale besturen (gemeenten/steden) een (grote) bevoegdheid/autonomie hebben omtrent lokaal werkgelegenheidsbeleid/activering van werkzoekenden. We willen inzichten krijgen over de reikwijdte van die 'lokale' bevoegdheden, welke instrumenten/maatregelen hiertoe worden ingezet, hoe het wettelijk kader er uit ziet, hoe de relatie is met de publieke arbeidsbemiddelingsdienst (PES: Public Employment Service) en met de bovenliggende beleidsniveaus van dat land, of lokaal beleid of lokale acties richten tot specifieke doelgroepen, enz.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€142 634.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€95 089.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€237 724.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€142 634.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€95 089.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€76 409.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€314 134.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
45.41%
Project ID: 
6968
Oproep: 
Transnationaliteit II
Thema's: 
Toegang tot werkgelegenheid
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
29/06/2020
Looptijd van het project: 
01/07/2017 tot 31/01/2020