Projecten

Organisatie / Organisation: 
Unie van Belgische Kappers vzw
A:
Vijfwindgatenstraat 21 F 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Verhamme Miet
T:
09/223 71 24

“Geknipt voor de arbeidsmarkt!”

Werkplekleren wordt grotendeels bepaald door een drieledige interactie tussen: de werkzoekende, de werkgever/begeleider en de werkplek.In het kader van dit project wenst de promotor dan ook activiteiten te ontwikkelen, die specifiek toegespitst zijn op deze 3 cruciale elementen:- Voor de ongekwalificeerde werkzoekenden: ontwikkelen van een innovatieve reflectie tool. De nog te ontwikkelen tool beoogt dat de werkzoekende de eigen waarden ontdekt en zijn/haar doelen bepaalt. Waarden zijn immers de basis van de doelen. Deze tool zal strategieën bevatten om de waarden te identificeren en te verduidelijken. Het is de bedoeling dat de werkzoekenden hun waarden en hun concrete doelen formuleren. Er kan ook even stilgestaan worden bij mogelijke barrières. Vervolgens wordt er verwacht dat de werkzoekende een concreet ontwikkeltraject (gradueel groeipad) opmaakt. - Voor de kappers-werkgevers/begeleiders- bezoeken van een vertegenwoordiger van UBK vzw aan de werkgevers die een IBO- cursist of een persoon met een ervaringsbewijs, of met een instapstage, in dienst hebben. - workshops mbt ‘leidinggevend coachen’ - workshops mbt ‘aandacht voor de leerwerkplek’- Voor de werkzoekenden én de kappers-werkgevers: een duidelijk afsprakenkaderDe UBK- project verantwoordelijke is een universitair met een zeker niveau van verantwoordelijkheid binnen haar werkveld. De projectverantwoordelijke zal ondersteund worden door een collega van UBK. Deze medewerkster zal o.a. de bezoeken aan de kappers-werkgevers brengen. Deze medewerkster was tot voor kort zelf kapster en is dus uiteraard zeer vertrouwd met de kapperswereld en de noden.Buiten UBK zal de projectverantwoordelijke kunnen beroep doen op beroepsbeoefenaars (salonhouders, kappers-werknemers) met een ruime expertise ter zake, de sectorale sociale partners, de opleidingscentra COACH, de verschillende regionale kapperskringen…In het kader van dit project zal er uiteraard zeer nauw worden samengewerkt met de VDAB (cfr. IBO).Met betrekking tot bepaalde thema’s zal er nog bijkomend beroep worden gedaan op externe vakspecialisten ter zake.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€62 979.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€76 974.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€139 953.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€59 897.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€73 208.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€133 106.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4782
Oproep: 
werkplekleren
Thema's: 
  • Transities werkzoekende - werk
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
01
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
13/11/2018
Looptijd van het project: 
01/10/2013 tot 31/12/2014