Projecten

Organisatie: 
SMO
A:
Nieuwendorpe 14 9900 Eeklo
Projectverantwoordelijke: 
Schaubroeck Magali
T:
0494410153

Duurzaam HR-beleid

Met dit ‘duurzaam HR-beleid’ project willen we inzetten op een blijvende groei van onze medewerkers van bij het begin van hun carrière bij SMO. Actiepunten zoals een gestructureerde selectie- en onthaalprocedure, een geoptimaliseerde evaluatie, duidelijk loonbeleid, functiebeschrijvingen gekoppeld aan competenties en een opleidingsplan worden uitgewerkt ter bevordering van de langetermijnrelatie met onze medewerkers.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€32 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€48 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€50 525.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€130 525.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
8442
Oproep: 
Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
Uitvoering Beëindigd
Laatste update: 
31/08/2020
Looptijd van het project: 
01/02/2019 tot 31/01/2020