Projecten

Organisatie / Organisation: 
Prevent Instituut voor Prevente, Bescherming en Welzijn op het Werk
A:
Gachardstraat 88 4 1050 Elsene
Projectverantwoordelijke: 
Marthe Verjans
T:
02/6434489

(Dis)Ability at Work

Het innovatieproject ‘(Dis-)Ability at Work’ biedt handvatten aan het multidisciplinaire werkveld betrokken bij jobretentie en re-integratie – namelijk preventiediensten en consulenten EAD – zodat deze verschillende actoren in staat zijn om de bedrijven te responsabiliseren, te ondersteunen en te begeleiden bij het systematisch aanpakken van de thematiek jobretentie en re-integratie op niveau van het bedrijf, gekaderd in een gestroomlijnd personeels- en welzijnsbeleid, rekening houdend met de verschillende bedrijfskenmerken (sector, grootte van het bedrijf, ...) en individuele noden van de betrokken werknemers. Deze handvatten zullen ontwikkeld worden door samenwerking tussen de intermediaire sleutelfiguren binnen de verschillende beleidsdomeinen (de consultenten evenredige arbeidsdeelname en de preventiediensten). Er wordt dus gestreefd naar een optimale afstemming van het dienstverlenend aanbod van de verschillende intermediaire sleutelfiguren met betrekking tot de ondersteuning van werkgevers bij het opzetten van een jobretentie- en re-integratiebeleid.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€6 350.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€6 350.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€12 700.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€5 842.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€5 842.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€11 685.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
1141
Oproep: 
Oproep Activerend arbeidsmarktbeleid
Thema's: 
  • Actief ouder worden en langer doorwerken
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
04
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
zaterdag, 1 november, 2008 tot dinsdag, 31 maart, 2009