Projecten

Organisatie: 
Katholieke Universiteit te Leuven
A:
Oude Markt 13 3000 Leuven
W:
Projectverantwoordelijke: 
Maeyaert Christel
T:
+32 16 32 41 94
Partners: 
VDAB
Integratie & Inburgering Antwerpen
Interuniversitair Micro-Electronica Centrum
Leuven

(digi)taal op de werkvloer: geïntegreerd werken aan digitale en talige vaardigheden bij nieuwkomers

Met dit projectvoorstel willen we bijdragen aan het creëren van duurzame tewerkstellingskansen voor de groep anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen, waarbij we deze doelgroep willen versterken op het vlak van 21ste eeuwse vaardigheden, in het bijzonder op het vlak van talige en digitale vaardigheden. Vernieuwend aan dit project is dat we een meer leerdergerichte aanpak willen uitwerken, waarbij er vanaf het begin van het inburgeringstraject zo geïntegreerd mogelijk aan zowel digitale als talige vaardigheden gewerkt kan worden, dit vanuit de rol van ‘werkzoekende’. Hierbij willen we handvaten geven voor het werken aan deze vaardigheden aan zowel de leerder zelf, maar ook aan professionals en vrijwilligers die instaan voor de begeleiding en ondersteuning van de nieuwkomer in zowel formele als non-formele contexten.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€164 978.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€109 985.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€274 964.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€9 000.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€6 000.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€15 000.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
60.00%
Project ID: 
9621
Oproep: 
Transnationaliteit
Thema's: 
Leven lang leren
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/09/2020 tot 31/12/2022
Website: 
Oproepnummer: 

481