Projecten

Organisatie: 
Katholiek Onderwijs voor Volwassenen
A:
Kleinhoefstraat 4 2440 Geel
Projectverantwoordelijke: 
Kwanten An
T:
0496 65 44 90
Partners: 
Thomas More Kempen vzw
De Kringwinkel Zuiderkempen
Bewel Diepenbeek
De Kringwinkel Hageland
RESET
Hoofdzetel van : Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Deelname van doelgroepmedewerkers in de sociale economie aan beroeps- en kwalificerende trajecten

'Deelname van doelgroepmedewerkers in de sociale economie aan beroeps- en kwalificerende trajecten en doorstroom naar het NEC bewerkstelligen'wil middels proeftuinen vaststellen hoe de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind (weggewerkt) kan worden voor werkenden in de sociale economie. Na een eerste jaar in beperkte SE wordt de werking in een tweede jaar uitgebreid tot meerdere statuten en tewerkstellingsvormen. Zo wordt een draaiboek gegenereerd met 'good practices' opdat meerdere Centra voor Volwassenenonderwijs succesvol kwalificerende trajecten kunnen opzetten in de sociale economie. Het draaiboek zal elementen bevatten als selectie van cursisten, opleiding en begeleiding van leerkrachten en mentoren, opvolging van cursisten, enzovoorts. Er zullen ook beleidsaanbevelingen worden gedaan

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€100 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€75 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€75 023.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€250 023.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€66 169.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€49 627.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€49 627.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€165 424.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
9676
Oproep: 
Werkenden en kwalificerende trajecten
Thema's: 
Onderwijs en arbeidsmarkt
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
2
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/09/2020 tot 31/12/2022
Oproepnummer: 

472