Projecten

Organisatie: 
gameWise
A:
Franklin Rooseveltlaan 348 11 9000 Gent
Projectverantwoordelijke: 
Achten Lieve
T:
0486514413
Partners: 
Campus Hoogpoort

CONNEXT for inclusion (Flanders)

We gaan in dit project het risico op vroegtijdige schooluitval van Vlaamse jongeren met een migratieachtergrond (2e en 3e graad) verlagen door hunverbinding met de samenleving te verhogen. Via een Serious Urban Games worden jongeren met een migratieachtergrond in deze nieuwe methodiekgemotiveerd om vertrouwen te hebben in het schoolsysteem en om positief naar hun (beroeps)toekomst te kijken. Jongeren met een migratieachtergrondhebben een kwetsbare school- en arbeidsloopbaan, hieraan besteden we extra aandacht door gedifferentieerd te werk te gaan. Bovendien zijn de percentagesbij jongens die vroegtijdig de school verlaten hoger dan bij de meisjes. De gehanteerde methodieken zijn co-creatief en gebeuren met de jongeren, hunscholen en leerkrachten, de ouders en peers, maar ook met jeugdwerkers, CLB- en andere begeleiders. verschillende thema’s worden hierbij betrokken: hetbetrekken van peers, familie en het bredere netwerk van jongeren in een participatief proces; het voorzien van cultuur- en gendersensitievearbeidsmarktoriëntatie voor jongeren met een migratieachtergrond; het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, integratiediensten,(buurt)sportdiensten en jeugdwerk. Dit alles binnen een kader van gamification.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€163 850.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€109 233.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€273 083.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€76 880.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€51 253.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€128 134.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
60.00%
Project ID: 
7886
Oproep: 
Transnationaliteit IV
Thema's: 
Vermindering schooluitval - toegang tot onderwijs
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
25/01/2021
Looptijd van het project: 
01/10/2018 tot 30/09/2021