Projecten

Organisatie / Organisation: 
VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT
A:
Sainctelettesquare 1315 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Isabelle De Wispeleir
T:
02/2272242
Partners: 
  • VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT
  • Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

? Competent van kop tot teen

Aan de hand van een sectorfoto wordt een analyse gemaakt van het competentiebeleid in de social profit sector. Door ook buiten de eigen sector praktijkvoorbeelden, gebruikte tools en vormen van arbeidsorganisatie te verzamelen, kijken we naar de toekomstige mogelijkheden voor de eigen sector. Uiteindelijk willen we komen tot een gemeenschappelijke visie rond competentiebeleid in de social profit sector. Op basis van de strategische doelstellingen worden concrete acties ondernomen in de sector oa. op vlak van informeren, stimuleren, ondersteunen en innoveren. Voor enkele deelsectoren, kan men, rekening houdend met de specifieke vragen en noden van de deelsector, een aantal specifieke concrete acties opzetten. Alle producten, praktijkvoorbeelden en tussentijdse evaluaties worden voorgesteld op regionale studiedagen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€57 279.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€70 008.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€93 254.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€220 542.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€57 279.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€70 008.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€220 978.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€348 266.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
385
Oproep: 
Oproep competentiebeleid sectoren en sectorale (opleidings)fondsen
Thema's: 
  • HR- & competentiebeleid in ondernemingen
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
03
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
dinsdag, 1 januari, 2008 tot woensdag, 30 juni, 2010