Projecten

Organisatie: 
SENIORS CARE-ION
A:
Ninoofse Steenweg 534 1070 Anderlecht
Projectverantwoordelijke: 
De Cock Steven
T:
053422016

Care-ion4thefuture

Care-ion is een zorggroepering waar het aspect ‘zorg dragen voor’ de leidraad is om een evenwichtig beleid te kunnen realiseren. Onze voorzieningen zijn een mix van nieuw gebouwde centra en bestaande woonzorgcentra die we renoveren en/of uitbreiden. In het kader van de digitalisering van de zorg heeft Care-ion ervoor gekozen om progressief omschakelingen te realiseren van analoge systemen naar zorgtechnologische en digitale oplossingen. Om alle 233 medewerkers in Vlaanderen mee te krijgen in dit verhaal, en omwille van de diversiteit van medewerkers (verschillende opleidingsachtergronden, leeftijden, afkomsten), organiseren we opleidingen die hen vaardigheden bijbrengen die in de toekomst belangrijk zullen zijn om hun taken uit te oefenen. Behalve het versterken van digitale geletterdheid (o.a. vaardigheden met zorgsoftwarepakketten ), wordt er nadruk gelegd op nieuwe vormen van samenwerken (o.a. via digitale tools en via geijkte ‘lean’ werkmethodes), kritisch denken (o.a. bewust omgaan met bewonersgegevens), sociale en culturele vaardigheden, en probleemoplossend denken en handelen (o.a. bij omgaan met crisissituaties).

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€22 428.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€33 643.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€56 072.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€112 144.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
9270
Oproep: 
Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen
Thema's: 
Leven lang leren
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
2
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/06/2020 tot 30/11/2021
Oproepnummer: 

473