Projecten

Organisatie: 
Randstad Belgium
A:
Keizer Karellaan 586 8 1082 Sint-Agatha-Berchem
Projectverantwoordelijke: 
Lambrichts Sabina
T:
0471950545
Partners: 
Integratie & Inburgering Antwerpen
GROEP INTRO VZW
SAAMO Antwerpen
Sering
V.V.S. Linkeroever, ecosolidariteitswinkel
CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK ANTWERPEN

Bruggen naar werk

Het project ‘Bruggen naar werk’ is een samenwerkingsverband waarin vindplaatsgerichte of outreach-partners (Samenlevingsopbouw/CAW-Ivca/Kamiano en Sering) samen met activeringspartners (Groep Intro en RiseSmart Employability) op zoek gaan naar werkarme gezinnen, inactieve vrouwen met een migratieachtergrond, nieuwkomers en oudkomers. Via een aanklampende aanpak bereiden de partners hen voor op een traject naar werk.Het doel van het samenwerkingsverband ‘Bruggen naar werk’ is om over een periode van 2 jaar 550 inactieve inwoners te vinden, te binden en toe te leiden naar een traject naar werk. Dit project richt zich niet op de 30.000 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB, maar op de grote inactieve arbeidsreserve in de stad Antwerpen die niet werkt en niet ingeschreven is als werkzoekende. De stad Antwerpen kende in 2016 54.102 inactieve inwoners tussen 18-64 jaar. Bovendien wonen 41.361 Antwerpenaars in huishoudens waar niemand werkt.Het samenwerkingsverband ‘Bruggen naar werk’ vertrekt vanuit de vindplaatsen van de outreach-partners en zal via brugfiguren actief op zoek gaan naar de werkarme gezinnen, vrouwen met een migratieachtergrond, nieuwkomers en oudkomers in hun eigen leefomgeving. Via individuele trajecten, een collectief aanbod wordt een groei- en begeleidingstraject opgestart ter voorbereiding van activeringstrajecten naar werk. Jobcoaches van de activeringspartners maken de brug naar werk. Bovendien is er ook voldoende aandacht voor nazorg.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€1 677 676.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€1 677 676.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€838 838.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€4 194 192.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€314 218.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€314 218.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€157 109.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€785 546.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8885
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/10/2019 tot 31/12/2023
Oproepnummer: 

457