Projecten

Organisatie: 
Bindus vzw
A:
Brederodestraat 188 2018 Antwerpen
Projectverantwoordelijke: 
_Niet Beschikbaar
Partners: 
YOUTHSTART BELGIUM

BINDUS WORKS

Met dit project willen we voornamelijk kortgeschoolde allochtonen tussen 18 en 55+ jaar in Brussel - en met name in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Anderlecht en Brussel-stad - bereiken die basiscompetenties ontbreken die nodig zijn om op arbeidsmarkt te starten en dus deel uitmaken van inactieve arbeidsreserves. Op basis van onze ervaringen op het vlak van het bereik met het vorige UMUWorx-project schatten we het aantal deelnemers die het project via outreach zal bereiken uit de doelgroep in op 250. Met 200 van hen starten we een geïntegreerd traject van wie er 150 dit traject zullen afronden. Minstens 20% of 50 personen zullen ofwel ingeschakeld worden in een opleiding van VDAB/Actiris of een andere partner ofwel effectief tewerkgesteld worden.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€250 652.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€250 652.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€125 326.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€626 631.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€61 178.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€61 178.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€30 589.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€152 946.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
40.00%
Project ID: 
8844
Oproep: 
Oproep Outreach & Activering
Thema's: 
Inclusie van kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
3
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2021
Looptijd van het project: 
01/01/2020 tot 31/12/2022
Oproepnummer: 

457