Projecten

Organisatie: 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
A:
Bischoffsheimlaan 18 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Cousaert Peter
T:
02/211.56.30

Beeldvorming en de effecten op de arbeidsmarktpositie

Voor dit projectvoorstel focussen we ons op werkzoekenden die door OCMW’s geholpen worden om aan werk te geraken. Een variabele die de kansen op tewerkstelling sterk beïnvloedt is de beeldvorming die in onze samenleving bestaat rond werkzoekenden. Die beeldvorming is het resultaat van verschillende factoren: bv., in hoeverre wordt betrokkene zelf verantwoordelijk geacht voor zijn of haar situatie; gaat het om iemand die gezien wordt als horend bij onze samenleving, gedraagt hij of zij zich als ‘ingeburgerd. ‘Verdient’ hij of zij zich de uitkering die hij of zij ontvangt, en toont hij of zij zich daar ‘dankbaar’ voor?Het gevormde beeld is geen onveranderlijk gegeven: het wordt versterkt door de interacties die de betrokken werkzoekende heeft met zijn/haar sociale omgeving, en door de interacties die leden van deze sociale omgeving onderling en elk met de eigen sociale omgeving hebben. Omdat we leven in een samenleving waarin sociale media het ontstane beeld in een exponentiële tempoversnelling verder verspreiden en vervormen, heeft deze beeldvorming op zijn beurt impact op de mensen in een OCMW-bestuur; op het beleid dat ze uittekenen, en via hen op de activeringspraktijk die de maatschappelijk werkers van de betrokken OCMW’s hanteren in hun benadering van de werkzoekenden(-leefloners). Het op die manier ontwikkelde en amper gecontesteerde beeld over de werkzoekende (leefloner) zorgt zo voor extra voedingsbodem om nog feller in te zetten op het remediëren van de manco’s van het betrokken individu: hij of zij moet dringend werk maken van een andere tijdsbesteding, sleutelen aan zijn of haar gedrag, motivatie, ingesteldheid en persoonlijkheid.Hierdoor is het gros van de geboden ondersteuning gericht op (gedrags)verandering bij de individuele werkzoekende en wordt voorbijgegaan aan het doorbreken van de beeldvorming zelf, bij de sociale omgeving maar evengoed bij de betrokkene zelf. Waardoor werkzoekende (leefloners) minder kansen krijgen om een geschikte werkplek te vinden en de match tussen werkgever en werknemer niet plaatsvindt. Paradoxaal genoeg wordt het ontstane beeld zo bevestigd en wordt een integratie in de samenleving haast onmogelijk. “Het gevolg verwordt tot oorzaak.” Ergens moet deze ‘oorzaak-gevolg-oorzaak’-keten omgekeerd worden. Met dit project willen we op zoek gaan naar een dienstverlening die de arbeidsmarktpositie van leefloners (en eventueel andere werkzoekenden) versterkt, waarbij de beeldvorming over leefloners (en werkzoekenden) een positief beïnvloedende factor wordt op de weg naar een duurzame tewerkstelling.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 978.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€149 978.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€19 909.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€319 866.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€33 958.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€33 958.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€67 917.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
50.00%
Project ID: 
7222
Oproep: 
Innovatie door exploratie
Thema's: 
Actieve Inclusie
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
29/06/2020
Looptijd van het project: 
01/11/2017 tot 30/06/2020