Projecten

Organisatie: 
BeCode
A:
Kantersteen 12 1000 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Boers Karen
T:
0473764249

BeCode: opleiding & toeleiding naar werk voor toekomstige web ontwikkelaars

België kent vandaag 12.000 openstaande vacatures in digitale beroepen en dat aantal zal nog drastisch oplopen in het komende decennium, nu de digitalisering in de bedrijfswereld zijn doorzet. Tegelijk vinden we een onrustwekkend aantal werkzoekenden geen betrekking en stijgt de jeugdwerkloosheid in de grote steden zelfs tot 26%. Niet zorgt niet alleen voor een sociaal drama en de nodige maatschappelijke onrust, maar vormt ook een enorme kost voor de overheid – en dus de belastingbetaler.BeCode wil daarom een brug slaan tussen beide doelgroepen om samen tot een duurzame oplossing te komen en biedt een gratis, voltijdse opleiding van 7 maanden (gevolgd door een bedrijfsstage), waarbij kandidaten louter op basis van motivatie en potentieel worden geselecteerd, ongeacht hun voorkennis of professionele voorgeschiedenis. De opleiding focust daarmee bewust op een aantal doelgroepen die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt:• NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training)• Laaggeschoolden • Langdurig werklozen• Allochtonen• VrouwenBeCode beoogt daarbij zowel een sterkere sociale inclusie als economische zelfstandigheid voor deze mensen die traditioneel erg afhankelijk zijn van overheidssteun. De opleiding beoogt daarom uitdrukkelijk de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€228 856.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€171 642.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€171 642.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€572 140.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€183 085.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€137 313.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€161 875.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€482 274.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
37.96%
Project ID: 
8073
Oproep: 
Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg
Thema's: 
Toegang tot werkgelegenheid
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
1
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/08/2018 tot 31/12/2019
Oproepnummer: 

431