Projecten

Organisatie / Organisation: 
A.W.B. Schots
A:
Liebroekstraat 69 3545 Halen
Projectverantwoordelijke: 
Schots Roeland
T:
+32/13/442406

A.W.B. Schots NV: Lerende organisatie

Leer- en opleidingsbeleid is voor ons een systematische aanpak van de leer- en opleidingsactiviteiten van medewerkers. Onze organisatie is voordurend in ontwikkeling en moet anticiperen op veranderingen in de omgeving. Om nieuwe bedrijfsdoelstellingen te realiseren is het belangrijk dat onze medewerkers over de juiste competenties beschikken. Tegelijkertijd is het voor de motivatie en tevredenheid van medewerkers belangrijk dat zij zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen binnen de organisatie.Ons leer- en opleidingsbeleid is voor ons een stragisch management instrument om de benodigde kennis en vaardigheden en de bij medewerkers aanwezige competenties en leerwensen op mekaar af te stemmen en dit vanuit onze basiswaarden voor een gelijke kansenbeleid dat ook in onze statuten werd opgenomen.Dit ESF traject kadert volledig binnen ons Opleidingsopleidingsbeleid en is gebaseerd op een bedrijfsgerichte en individuele opleidingsbehoeftenanalyse . Elke werknemer werd individueel betrokken in deze behoeftenanalyse en de opmaak van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierbij was het uitgangspunt competentiemanagement waarbij de te verbeteren/ te verwerven competenties ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoefte van de werknemer, toepasbaar zijn in het dagelijks gebruik van de werknemer en tevens de werknemer sterker maken op de arbeidsmarkt. Ons opleidingsbeleid is voor ons een actief beleid dat continu wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar en indien nodig en door de gehele organisatie gedragen wordt. Situaties en behoeften kunnen in de loop van de tijd immers wijzigen, mensen kunnen veranderen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€67 500.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€82 500.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€68 388.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€218 388.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4111
Oproep: 
Opleiding in bedrijven
Thema's: 
  • Opleiding werkenden
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
01
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
donderdag, 1 november, 2012 tot vrijdag, 31 oktober, 2014