Projecten

Organisatie / Organisation: 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
A:
Koning Leopold III-laan 66 8200 Brugge
Projectverantwoordelijke: 
hanssens heidi
T:
050140190
Partners: 
  • VDAB
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
  • Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen

3voor1

Via 3voor1 streven we ernaar om volgende dienstverlening te installeren: 3 publieke opleidings- en onderwijsverstrekkers werken in West-Vlaanderen samen aan een groter, sneller, flexibeler en kwalificerend opleidingsaanbod voor de volwassen burger 1. De focus ligt op OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) voor knelpuntberoepen op niveau van het secundair volwassenenonderwijs (VKS 4) en hoger beroepsonderwijs (VKS 5). De doelgroep van OKOT’s bestaat uit niet-leerplichtigen die zowel een onderwijs- als beroepskwalificatie wensen te verwerven. De partners zetten hun eigenheid en sterktes optimaal in om geïntegreerde en/of aansluitende OKOT’s te ontwikkelen. Dankzij deze synergie en ook het civiele effect van deze trajecten worden de tewerkstellingskansen van werkenden en werkzoekenden duurzaam versterkt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€31 875.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€31 875.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€3 536.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€67 286.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€14 024.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€14 024.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€1 557.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€29 605.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
5260
Oproep: 
Innovatie Disseminatieprojecten
Thema's: 
  • Transities school - werk
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit / Priority: 
04
Project status: 
Afgesloten
Last update: 
vrijdag, 5 januari, 2018
Duration of the project: 
woensdag, 1 april, 2015 tot donderdag, 31 december, 2015