Openstaande oproepen

Oproep
544
Deadline: 
donderdag, 31 maart, 2022

Wat?

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproepen 459 en 470 ‘Innovatie door exploratie’ en oproepen 460 en 471 ‘Innovatie door adaptatie’.
Beide oproepen hebben als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Binnen het project werd de dienstverlening ontwikkeld, een eerste keer als pilot uitgevoerd en op impact geëvalueerd.

VERKENNINGSRONDE

Wat?

De afdeling ESF&DO gaat op zoek naar enthousiaste netwerkorganisaties om in de toekomst samen met ons werk te maken van competentiechecks bij ondernemingen in Vlaanderen.

Oproep
543
Deadline: 
dinsdag, 31 augustus, 2021

Wat?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.

Oproep
540
Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021

ESF Vlaanderen wil de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die ondernemingen (incl. kmo’s) ondersteunen bij de integratie van concrete geavanceerde datagedreven, digitale technologieën die leiden tot een digitaal transformatieproces, en waarin ook diverse aspecten van human capital meegenomen worden.

Oproep
539
Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke basisopleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity.

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.