Openstaande oproepen

Opdrachtnemers die inschrijven op deze overheidsopdracht worden verwacht om een dienstverlening aan te bieden aan organisaties met betrekking tot de verbetering van hun HRM-processen. Het doel hiervan is het verhogen van de werkbaarheid om zo uiteindelijk het individueel werknemerswelzijn te verbeteren. Voor deze begeleiding wordt de theorie van zelfdeterminatie als uitgangspunt genomen.

Deze opdracht voorziet in het opzetten van een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de toekomstige promotoren binnen de ESF-oproepen 455 & 457, alsook andere relevante actoren en stakeholders in het betrokken werkveld van diverse activerende dienstverleningen. Dit in de vorm van één overkoepelend en actief Lerend Netwerk dat zal focussen op de thematische pijlers:

1) Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves;
2) Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Oproep
460

Wat?

De oproep Innovatie door adaptatie (IDA) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de huidige en toekomstige beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze goede loopbaanvooruitzichten kan verwerven of behouden in elke fase van het arbeidsleven.  

Oproep
459

Wat?

De oproep Innovatie door Exploratie (IDE) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep.