Ontdek de drie inzichten van de conferentie 'Sociale inclusie op de arbeidsmarkt'

In juni 2022 bracht ESF Vlaanderen samen met partner Trendhuis diverse promotoren en partners uit binnen- en buitenland samen op de transnationale conferentie: Sociale inclusie op de arbeidsmarkt. Sociale inclusie is één van de speerpunten in het nieuwe Europese programma van ESF dat dit jaar van start gaat. Verschillende sprekers uit het academische, professionele en Europese veld deelden hun inzichten, aangevuld met praktische voorbeelden uit lopende projecten. Dit zijn drie zaken die wij hebben onthouden.

Sociale inclusie als speerpunt bij ESF Vlaanderen

Het nieuwe Europese programma van ESF Vlaanderen telt vijf prioriteiten, waarvan sociale inclusie er een is. Een van de grootste veranderingen is de focus op de werk-privébenadering voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het kost tijd om te ontdekken wat deze groep mensen nodig heeft, want het is niet altijd waar ze om vragen. Met duurzame, dynamische partnerschappen zoals sociale instellingen, arbeidsorganisaties, lokale netwerkactoren en lokale overheden, die als één team op een terrein functioneren, willen we daar meer op inzetten. Er zal ook een specifieke focus zijn op detentie en het leven na detentie.

De Jos-app voor meer inclusie 

Sonia Moro, onderzoekster bij Odisee, schuift de JOS-app als een praktische oplossing om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen naar voren. Deze app draait om ‘Disability Inclusive Job Crafting’. Het kunnen vormgeven van je eigen job is heel belangrijk voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid, zoals laaggeschoolden, ouderen, arbeidsmigranten en uitzendkrachten. De JOS-app richt zich in het bijzonder op mensen met een beperking.

De app is gekoppeld aan verschillende aspecten van een job, zoals werkplek, taken, collega’s, talenten, energie, uitdagingen en plannen. De app stimuleert gebruikers om zichzelf en hun werk beter te leren kennen, maar ook om uit te vinden wat bij hen past en wat niet. Zo kunnen ze in de app aangeven hoe ze hun werk willen vormgeven.

Aandachtspunten in een inclusief arbeidsmarktbeleid: de visie van de Europese Commissie

Maria-Anna Paraskeva licht de visie van de Europese Commissie over een inclusieve arbeidsmarkt toe. Een inclusieve arbeidsmarkt promoten betekent dat we het gemakkelijker maken voor mensen om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt én dat we drempels tot werk, gekoppeld aan belastings- en uitkeringsstelsels, proberen weg te halen. Dat kan door te focussen op kwalitatieve jobs en armoede onder werkenden te vermijden via loon, voordelen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid, levenslang leren en carrièremogelijkheden.w

In een inclusieve arbeidsmarkt moeten mensen hulp krijgen om aan het werk te blijven en vooruit te gaan in hun carrières. Paraskeva benadrukte daarbij het belang van open coördinatie, bestaande mechanismen opschalen en overbrengen naar een regionale context, monitoring en evaluatie, en sociale innovatie als methode voor een inclusieve arbeidsmarkt.

 

(© ESF Vlaanderen)

Onze partner Trendhuis maakte een volledig (Engelstalig) verslag van de dag. Die kan u hier lezen.