Europees Globalisatiefonds (EGF) helpt ontslagen werknemers van Swissport aan nieuwe baan

Ruim een jaar geleden werd Swissport Belgium door de rechtbank failliet verklaard door de gevolgen van de coronacrisis op de luchtvaartsector. Voor net geen 1.500 werknemers betekende dit het onmiddellijke einde van hun loopbaan in dit bedrijf. De Europese Unie keurde begin juni een dossier goed waarin via het Europees Globalisatie Fonds (EGF) ruim 3,7 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de getroffen werknemers te steunen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Het Vlaamse, Brusselse en Waalse gewest leggen daar 2,5 miljoen euro bovenop.

Het Vlaamse luik van het EGF-dossier omvat met 791 personen de grootste groep van de ontslagen werknemers. Het EGF en Vlaanderen voorzien samen een steunpakket van 2,6 miljoen euro voor re-integratiemaatregelen voor deze werknemers. Met deze middelen wordt advies verleend bij het zoeken naar een baan of het starten van een bedrijf, worden beroepsopleiding, taal- of ICT-opleidingen voorzien of  andere onderwijsmogelijkheden aangeboden. 

De EGF-steun treedt retroactief in werking vanaf de eerste dag na het faillissement van Swissport. Hierdoor kan ook de snelle tussenkomst van de sociale interventieadviseurs van de VDAB in samenwerking met Aviato onmiddellijk na het faillissement in het EGF-dossier worden opgenomen. Sinds de start van de re-integratieactiviteiten hebben intussen al ruim 500 van de getroffen Vlaamse werknemers een nieuwe job gevonden.

Wat is het Globalisatiefonds?

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering biedt steun aan werknemers die hun baan verliezen door structurele veranderingen als gevolg van globalisering. Het fonds betaalt geen uitkeringen, maar kan steun bieden bij het zoeken naar een baan, loopbaanadvies, bijscholing, herscholing, coaching en ondernemerschap. Het EGF kan worden geactiveerd als er meer dan 500 werknemers worden ontslagen door één onderneming. Het laatste EGF-project was opgezet naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk toen meer dan 5000 werknemers van de onderneming, van toeleveranciers en onderaannemers hun baan verloren.  

Intussen is ook de regelgeving van EGF voor de periode 2021-2027 bekend. De klemtoon verschuift  van de oorzaken van de herstructurering naar de gevolgen ervan. Volgens de nieuwe regels komen alle redenen voor herstructurering in aanmerking voor steun, ook de economische gevolgen van de coronacrisis en grotere economische trends zoals decarbonisatie en automatisering. Ook op andere vlakken zal het fonds flexibeler en sneller kunnen worden ingezet. Zo werd de drempel verlaagd van 500 naar 200 getroffen werknemers om in aanmerking te kunnen komen een aanvraag in te dienen.